Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 11:e Oktober, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HA1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning

Interpellationer, motioner och propositioner flyttas till innan verksamhetsplaner och budgetar eftersom ArmIT har lagt en motion som påverkar budgeten.

Här kommer kanske inom ett par dagar stå en sammanfattning av dagordningen, tillsvidare finns endast dagordningen nedan:

Dagordning.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sedan förra ordinare sektionsmöte.

Verksamhetsplaner och budgetar

Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Ändring av ArmITs budget

Förtydligande eller ändring av mandatperiod för digIT och armIT

Motioner om rättelse i stadga och reglemente angående firmateckning

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte har något ytterligare svar för dem.

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Revisionsberättelse (tillagd 8 oktober)

Här finns revisionsberättelsen från 8 oktober. Tyvärr är inte all ekonomi för hela organisationen 17/18 bokförd, och därför kan inte revisorerna rekommendera att StyrIT ska bli ansvarsbefriade, vilket leder till att inga andra med ansvar för en kommitté frän denna period kan rekommenderas att bli det.

Detta problem kommer att tas upp på mötet, och sittande StyrIT arbetar mot en lösning.

Verksamhetsberättelser

Ekonomisk redovisning

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP1 11 oktober

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Läsårets första ordinarie sektionsmötet inträffar 11 oktober klockan 18:15 i HA1. Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Om du är osäker på hur ett sektionsmöte går till finns en nätt handbok här.

Preliminär dagordning.

MATANMÄLAN: Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndagen 7 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras innan mötet i Hubben.

Motioner som ni vill lyfta skickas in till StyrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet (alltså senast 2/10). Kontakta StyrIT om ni har frågor.

Facebookevent.

Välkomna!