Sektionsmöte LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 28 februari i HC4 kommer kalenderårets första sektionsmöte för IT vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem läsdagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar.

Inval till följande kommittéer:

 • MRCIT
 • armIT
 • digIT

Granskning av hantering av data på sektionen

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 24 februari kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Ludvig Ekman

Mötesprotokoll sektionsmöte LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sammanfattning av mötet

Vi fick nya NollKIT, P.R.I.T. samt sexIT.

Följande propositioner röstades igenom:

 • Diverse förtydliganden i stadga och reglemente
 • När räkenskaper och handlingar ska vara revisorer tillhanda
 • Flytta valberedningens inval till LP4

Revision av ekonomi och datahantering gicks igenom, och allt ser antingen bra ut eller är påväg att åtgärdas.

Länk till protokollet

Mötesprotokollet i sin helhet finns här.

Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 13 december, kl. 18:00, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HA1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning

Mötet kommer handla om fyra propositioner som ska godkännas en andra gång då de rör stadga, samt inval av ny talman, sexIT, P.R.I.T. och NollKIT. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom.

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

 • Finns inga.

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner.
* Diverse förtydliganden i stadga och reglemente
* Flytta valberedningens inval till LP4
* Ta bort myndighetskrav för ansvarsposter - exklusive styrIT
* När räkenskaper och handlingar ska vara revisorer tillhanda

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.
Marknadsföring av företag

Verksamhetsrapporter

Uppföljningsrapport av DPO

Finns här.

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse LP2

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Ordinarie sektionsmöte LP2 13 december

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

(Glöm inte av att gå på det extrainsatta sektionsmötet idag! HA1 Kl18.15.)

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem läsdagar innan mötet.

Inval till kommittéer

 • NollKIT
 • P.R.I.T.
 • sexIT

Granskning av hantering av data på sektionen

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 9 december kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt. Till exempel:

 • Var finns facebooklänken? Här!

Välkomna!
styrIT genom Ludvig Ekman

Extrainsatt sektionsmöte 28/11

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Härmed utlyses ett extrainsatt sektionsmöte som kommer att vara 28 november klockan 18:15 i HA1.

Därför utlyser vi ett extra möte

Det ordinarie mötet i LP2 brukar oftast dra ut på tiden, till den grad att många mötesdeltagare har svårt att ta sig hem om de skulle stanna mötet ut.

När vi i styrIT märkte att vi dessutom ville få plats med flera längre mötespunkter kom vi fram till att det blev för mycket för ett möte. Fördelen med att ha ett möte extra är att vi ska försöka lägga över mötespunkter från det ordinarie mötet så att det i sin tur kan sluta en rimligare tid.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem läsdagar innan mötet.

Ansvarsbefrielse av föregående års kommittéer

Förra sektionsmötet blev styrIT ålagda att hitta en lösning för de som är klara med sin verksamhet inklusive bokföring. Denna lösning kommer att diskuteras på mötet, och kanske leda till att de som är klara med sitt arbete blir ansvarsbefriade.

Ändringar av stadga och reglemente

Stadga och reglemente är långa och svåra att läsa. Dessutom finns där flera saker som inte stämmer överens med verkligheten.

Karl Wikström (NaN) och undertecknad ingår i en arbetsgrupp som kommer att skriva motioner och prepositioner som handlar om allt från större redaktionella ändringar (refraktorering), till förändringar kommittéers ålägganden.

Fyllnadsval av Valberedningen

styrIT får inte som med andra kommittéer välja in Valberedningen, det får bara sektionsmötet göra.

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan torsdag 22 november kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

På ett kortare möte som detta förhoppningsvis är är det utmärkt att skicka in en motion med ett förslag på något du tycker ska ändras på sektionen. Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet -- alltså senast 19/11.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Ludvig Ekman

Sektionsmötesprotokoll LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Protokollet finns på denna länk. Vill du läsa tidigare mötesprotokoll eller andra dokument finns dessa att hittas på https://chalmers.it/documents .

Engelsk sammanfattning av protokollet finns på den engelska versionen av denna sida.

En kortare sammanfattning av mötet är:

 • Vi godkände budgetar och versamhetsplaner för de kommiteer som står på innehållsförteckningen på första sidan
 • Vi tog bort felaktigheter i stadga och reglemente om firmateckning för alla kommiteers ordförande och kassörer. Det är bara styrIT som ska skriva firmateckning då IT-sektionen är en firma.
 • Vi gjorde lite mindre ändringar i reglemente, om hur lång tid våra lekmannadataskyddsombud förväntas sitta, och vi definerade mandatperioder för vissa kommiteer.

Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 11:e Oktober, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HA1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning

Interpellationer, motioner och propositioner flyttas till innan verksamhetsplaner och budgetar eftersom ArmIT har lagt en motion som påverkar budgeten.

Här kommer kanske inom ett par dagar stå en sammanfattning av dagordningen, tillsvidare finns endast dagordningen nedan:

Dagordning.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sedan förra ordinare sektionsmöte.

Verksamhetsplaner och budgetar

Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Ändring av ArmITs budget

Förtydligande eller ändring av mandatperiod för digIT och armIT

Motioner om rättelse i stadga och reglemente angående firmateckning

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte har något ytterligare svar för dem.

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Revisionsberättelse (tillagd 8 oktober)

Här finns revisionsberättelsen från 8 oktober. Tyvärr är inte all ekonomi för hela organisationen 17/18 bokförd, och därför kan inte revisorerna rekommendera att StyrIT ska bli ansvarsbefriade, vilket leder till att inga andra med ansvar för en kommitté frän denna period kan rekommenderas att bli det.

Detta problem kommer att tas upp på mötet, och sittande StyrIT arbetar mot en lösning.

Verksamhetsberättelser

Ekonomisk redovisning

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP1 11 oktober

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Läsårets första ordinarie sektionsmötet inträffar 11 oktober klockan 18:15 i HA1. Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Om du är osäker på hur ett sektionsmöte går till finns en nätt handbok här.

Preliminär dagordning.

MATANMÄLAN: Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndagen 7 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras innan mötet i Hubben.

Motioner som ni vill lyfta skickas in till StyrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet (alltså senast 2/10). Kontakta StyrIT om ni har frågor.

Facebookevent.

Välkomna!