Sektionsmötesprotokoll LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP4 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

Mötet godkände samtliga motioner och propositioner med vissa ändringar.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, och NollKIT 18 samt digIT 18/19 blev ansvarsbefriade.

Verksomhetsplanering

Verksamhetsplaner och -budgetar blev godkända, med vissa förändringar. Större ändringar finns med nedan.

 • armIT
 • digIT
 • styrIT (preliminär)
  • Öka sektionlokalsutvecklingsfond från 140 000 till 210 000kr.
  • Minska armIT kostnad från 196 610 kr till 115 110 kr.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • MRCIT
  • Ordförande - David Torbjörnsson
  • Kassör - Erik Bennerhed
  • Ledamot - Angela Pena Castro
 • fanbärerIT
  • Ordförande - Maria Fornmark
  • Kassör - Camilla Söderlund
  • Ledamot - Simon Sundström
 • styrIT
  • Ordförande - William Levén
  • Kassör - Erik Johnsson
  • Vice ordförande - Karl Wikström
  • Sekreterare - Vidar Magnusson
  • SAMO - Johannes Mattsson
  • Ledamot - Erik Magnusson
  • Ledamot - Li Rönning
  • Ledamot - Anders Bäckelie
 • snIT
  • Ordförande - Linnea Johansson
  • Kassör - Pontus Lindblom
  • Vice ordförande - Arvid Runvik
  • Sekreterare - Anna Nilsson
  • Ledamot - Johan Wennerbeck
 • frITid
  • Ordförande - Tina Samimian
  • Kassör - Einar Ingemarsson
  • Ledamot - Camilla Söderlund
  • Ledamot - Eric Carlsson
 • Talman - Simon Sundström
 • Valberedning
  • Ordförande - Tobias Lindgren
  • Ledamot - Johan Wennerbeck
  • Fyllnadsval sker på ordinarie sektionsmöte LP1. Är du intresserad får du mer än gärna ta kontakt med någon av de två ovan genom att till exempel mejla valberedningen@chalmers.it

Sektionsmöteshandlingar LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 16 maj i HA1 kommer ITs andra sektionsmöte för kalenderåret att vara. Slackkanalen är #sektionsmöte.

Nedan finns de flesta möteshandlingarna till mötet, och dessa kommer att kompletteras inför mötet.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 12 maj kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Dagordning

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här. Om du sagt att du ska ha ett meddelande på mötet kan jag ha missat/glömt detta, påminn mig gärna i så fall!

Förutom meddelanden kommer även följande punkter vara med:

Inval till

 • FanbärerIT
 • FrITid
 • MRCIT
 • snIT
 • styrIT
 • talman
 • valberedningen.

Nomineringar

Här finns nomineringar till de ovan nämnda (förutom valberedningen, eftersom valberedningen inte får nominera sina efterföljare).

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner.

Stadga och reglemente

Eftersom de två sista propositionerna berör hela stadga och reglemente finns dessa nedan.

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsplanering

I början av sitt verksamhetsår behöver kommittéer förklara för sektionsmötet hur de tänkt genomföra året. Detta görs genom en plan och en tillhörande budget. Dessa finns nedan.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Ansvarsbefrielse

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska berättelser

Revision

Intern granskning av sektionens verksamhet.

Revisionsberättelse

Finns här. - tillagd 13 maj.

Datahanteringsrapport

Finns här.

Övrigt

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sushiberedning + Frågestund med Valberedningen

0 | | Permalänk | Skriven för Valberedningen av

SUSHIBEREDNING
Vilket är det bästa sushistället nära Chalmers, och varför är det Johanneberg sushi? Det är frågor ITs valberedning ställer sektionen på måndag kväll. Vi kommer att köpa sushi från tre närliggande sushiställen* och bitarna kommer att vara lax, avokado och maki samt veganska alternativ.

Testet kommer att vara i tre omgångar, där du får tre bitar av samma sort åt gången, och du kommer att få betygsätta dem varje gång. Det blir totalt nio bitar, och efter provningen avslöjas vilken bit som var från vilken sushirestaurang.

Arret kommer ta 1-1,5 timmar, och efteråt kommer valberedningen kora en vinnare.

Vad du betalar är inköpspris, med 40 kronor rabatt ifall du är IT-student. Betalning sker på plats, eftersom vi inte vet vad det kommer att kosta än :)

Anmälan sker här, och stänger måndag kl12.00: https://forms.gle/8RY36b4jPt19dR1W6

.* De ställen vi valt är Johanneberg sushi, Yoko sushi och Gao’s sushi. (Sushi lau och Sushi me åkte ut i valberedningens egen kvalifikationsrunda.)

FRÅGESTUND MED VALBEREDNINGEN
Efter att arret är slut kommer valberedningen att stanna kvar och ha en informations- och frågestund om vad det innebär att sitta som valberedning. Detta eftersom sektionsmötet väljer in en ny valberedning nu på torsdag. Det är helt okej att bara gå på Sushiberedningen, men om du är intresserad av valberedningen och vad vi gör är det bara att stanna :)

Det är också såklart helt okej att bara komma på frågestunden också, skriv till oss så säger vi till när sushiprovningen går mot sitt slut.

Sektionsmöte LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 16 maj i HA1 kommer ITs andra sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • FanbärerIT
 • FrITid
 • MRCIT
 • snIT
 • styrIT
 • talman
 • valberedningen.

Verksamhetsplan för

 • armIT
 • digIT
 • styrIT (preliminär).

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 12 maj kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Ludvig Ekman

Sektionsmötesprotokoll LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sammanfattning av mötet:

 • Inval:
  • Ett nytt ArmIT och digIT valdes in.
  • MRCIT vakantsattes.
  • P.R.I.T. och sexIT hade var sitt fyllnadsval.
 • Motionen om att ta stryka definitionen Personuppgiftsansvarig i reglementet bifölls.
 • styrIT meddelade att man aktivt arbetar och kommit en bit med att få ett kök till sektionslokalen, men inte kan lova resultat.
 • styrIT frågade sektionsmötet hur man ska tolka den ekonomiska policyn - specifikt begränsningen av 90kr per person för teambuilding med utökning med styrITs godkännande - där styrIT tog med sig att man inte ska vara lika sträng i framtiden.

Revision av ekonomi och datahantering gicks igenom, utan allvarliga brister.

Länk till mötesprotokollet.

Aspning för StyrIT och snIT

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Hej!
Nu börjar alldeles snart aspningen för både StyrIT och SnIT. Det hela börjar med en informationskväll 27:e mars vilket fungerar som kick off för både StyrITs och SnITs aspning. Sedan är följande tider värda att hålla koll på:

StyrITs aspning:
30:e mars - Middag och diskussionspass - Vi ses i Hubben 16.00
3:e april - Förberedelser för studentrösten tillsammans med SnIT
7:e april - Fångarna på EDIT
11:e april - Budget och verksamhetsplan
2:a maj - Grillkväll

SnITs aspning:
2:a april - Master och kursvalsmingel
3:e april - Förberedelser för studentrösten tillsammans med StyrIT
8:e april - Casekväll
11:e april - Pluggfrukost
6:e maj - Chillarr på JA

Mvh
StyrIT och SnIT

Sektionsmöteshandlingar LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 28 februri kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15 i Hubben.
Plats: HC4
Slack: #sektionsmöte

Nedan finns de flesta möteshandlingarna till mötet, och dessa kommer att kompletteras inför mötet.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 24 februari kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Dagordning

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här. Uppdaterad med inval av inspektor (25 februari).

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner.

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsplanering

I början av sitt verksamhetsår behöver kommittéer förklara för sektionsmötet hur de tänkt genomföra året. Detta görs genom en plan och en tillhörande budget. Dessa finns nedan.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Datahanteringsrapport

Finns här.

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska berättelser

Revisionsberättelse

Finns på denna länk.

Nomineringar

Övrigt

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 28 februari i HC4 kommer kalenderårets första sektionsmöte för IT vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem läsdagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar.

Inval till följande kommittéer:

 • MRCIT
 • armIT
 • digIT

Granskning av hantering av data på sektionen

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 24 februari kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Ludvig Ekman

Mötesprotokoll sektionsmöte LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sammanfattning av mötet

Vi fick nya NollKIT, P.R.I.T. samt sexIT.

Följande propositioner röstades igenom:

 • Diverse förtydliganden i stadga och reglemente
 • När räkenskaper och handlingar ska vara revisorer tillhanda
 • Flytta valberedningens inval till LP4

Revision av ekonomi och datahantering gicks igenom, och allt ser antingen bra ut eller är påväg att åtgärdas.

Länk till protokollet

Mötesprotokollet i sin helhet finns här.

Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 13 december, kl. 18:00, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HA1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning

Mötet kommer handla om fyra propositioner som ska godkännas en andra gång då de rör stadga, samt inval av ny talman, sexIT, P.R.I.T. och NollKIT. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom.

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

 • Finns inga.

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner.
* Diverse förtydliganden i stadga och reglemente
* Flytta valberedningens inval till LP4
* Ta bort myndighetskrav för ansvarsposter - exklusive styrIT
* När räkenskaper och handlingar ska vara revisorer tillhanda

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.
Marknadsföring av företag

Verksamhetsrapporter

Uppföljningsrapport av DPO

Finns här.

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse LP2

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Ordinarie sektionsmöte LP2 13 december

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

(Glöm inte av att gå på det extrainsatta sektionsmötet idag! HA1 Kl18.15.)

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem läsdagar innan mötet.

Inval till kommittéer

 • NollKIT
 • P.R.I.T.
 • sexIT

Granskning av hantering av data på sektionen

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 9 december kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt. Till exempel:

 • Var finns facebooklänken? Här!

Välkomna!
styrIT genom Ludvig Ekman

Extrainsatt sektionsmöte 28/11

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Härmed utlyses ett extrainsatt sektionsmöte som kommer att vara 28 november klockan 18:15 i HA1.

Därför utlyser vi ett extra möte

Det ordinarie mötet i LP2 brukar oftast dra ut på tiden, till den grad att många mötesdeltagare har svårt att ta sig hem om de skulle stanna mötet ut.

När vi i styrIT märkte att vi dessutom ville få plats med flera längre mötespunkter kom vi fram till att det blev för mycket för ett möte. Fördelen med att ha ett möte extra är att vi ska försöka lägga över mötespunkter från det ordinarie mötet så att det i sin tur kan sluta en rimligare tid.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem läsdagar innan mötet.

Ansvarsbefrielse av föregående års kommittéer

Förra sektionsmötet blev styrIT ålagda att hitta en lösning för de som är klara med sin verksamhet inklusive bokföring. Denna lösning kommer att diskuteras på mötet, och kanske leda till att de som är klara med sitt arbete blir ansvarsbefriade.

Ändringar av stadga och reglemente

Stadga och reglemente är långa och svåra att läsa. Dessutom finns där flera saker som inte stämmer överens med verkligheten.

Karl Wikström (NaN) och undertecknad ingår i en arbetsgrupp som kommer att skriva motioner och prepositioner som handlar om allt från större redaktionella ändringar (refraktorering), till förändringar kommittéers ålägganden.

Fyllnadsval av Valberedningen

styrIT får inte som med andra kommittéer välja in Valberedningen, det får bara sektionsmötet göra.

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan torsdag 22 november kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

På ett kortare möte som detta förhoppningsvis är är det utmärkt att skicka in en motion med ett förslag på något du tycker ska ändras på sektionen. Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet -- alltså senast 19/11.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Ludvig Ekman

Sektionsmötesprotokoll LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Protokollet finns på denna länk. Vill du läsa tidigare mötesprotokoll eller andra dokument finns dessa att hittas på https://chalmers.it/documents .

Engelsk sammanfattning av protokollet finns på den engelska versionen av denna sida.

En kortare sammanfattning av mötet är:

 • Vi godkände budgetar och versamhetsplaner för de kommiteer som står på innehållsförteckningen på första sidan
 • Vi tog bort felaktigheter i stadga och reglemente om firmateckning för alla kommiteers ordförande och kassörer. Det är bara styrIT som ska skriva firmateckning då IT-sektionen är en firma.
 • Vi gjorde lite mindre ändringar i reglemente, om hur lång tid våra lekmannadataskyddsombud förväntas sitta, och vi definerade mandatperioder för vissa kommiteer.

Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 11:e Oktober, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HA1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning

Interpellationer, motioner och propositioner flyttas till innan verksamhetsplaner och budgetar eftersom ArmIT har lagt en motion som påverkar budgeten.

Här kommer kanske inom ett par dagar stå en sammanfattning av dagordningen, tillsvidare finns endast dagordningen nedan:

Dagordning.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sedan förra ordinare sektionsmöte.

Verksamhetsplaner och budgetar

Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Ändring av ArmITs budget

Förtydligande eller ändring av mandatperiod för digIT och armIT

Motioner om rättelse i stadga och reglemente angående firmateckning

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte har något ytterligare svar för dem.

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Revisionsberättelse (tillagd 8 oktober)

Här finns revisionsberättelsen från 8 oktober. Tyvärr är inte all ekonomi för hela organisationen 17/18 bokförd, och därför kan inte revisorerna rekommendera att StyrIT ska bli ansvarsbefriade, vilket leder till att inga andra med ansvar för en kommitté frän denna period kan rekommenderas att bli det.

Detta problem kommer att tas upp på mötet, och sittande StyrIT arbetar mot en lösning.

Verksamhetsberättelser

Ekonomisk redovisning

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP1 11 oktober

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Läsårets första ordinarie sektionsmötet inträffar 11 oktober klockan 18:15 i HA1. Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Om du är osäker på hur ett sektionsmöte går till finns en nätt handbok här.

Preliminär dagordning.

MATANMÄLAN: Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndagen 7 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras innan mötet i Hubben.

Motioner som ni vill lyfta skickas in till StyrIT (styrit@chalmers.it) minst sju läsdagar innan mötet (alltså senast 2/10). Kontakta StyrIT om ni har frågor.

Facebookevent.

Välkomna!