digIT

Digitala system

digIT är kommittén som ser till att IT-sektionens och Hubbens digitala system fungerar och utvecklas.

digIT har hand om exempelvis chalmers.it, IRC-servern, samt projektor och datorer i Hubben. Det mesta av kommitténs arbete vidrörande mjukvaruutveckling finns tillgängligt på GitHub.

Har du idéer om hur något system kan förbättras? Hör gärna av dig till digIT så snackar vi mer om saken!


Sittande:

Theodor 'Portals' Angergård. root (Ordförande)

Eric 'LP' Carlsson. Cache-chef (Kassör).

Vidar 'Vidde' Magnusson. admin

'Gustav 'Gurr' Engsmyre. DevOps (InfrastrukurAnsvarig)

Jacob 'Pi' Pedersen. PRibb & PRubb

Erik 'Jerge' Jergéus. PRibb & PRubb

Jacob 'Neonsky' Eriksson. Daemon Lord

Elias 'Iller' Sundqvist. UX Unicorn

Cec4d9e857ca3b8e0f8a1f5a4cc96c724151bd9a

root

Theodor 'Portals' Angergård

Hur skickar man Mail?

94b8a7f6b5cfdb80368a60837b62a15d84c28dcc

Cache-chef

LP

Samlar bitcoins

1bfcd29f749143fc163d27b50e4147e6545f3283

PRibb/PRubb

π

dricker öl

916d8d144eaead245914480908803ac1e8d23f03

PRibb/PRubb

Jerge

932b4ebe31bfc27f602f1304695b9710346893ff

Admin

Vidde

B60650193a3c43211b82d2580027cfab7535f6aa

DevOps

Gurr

Får digIT att gå runt

538dbb41f5706b47ee6e3a8a823c47bb620e93f2

UX Unicorn

iller

E1069345e42ea17fa830e1d1083684517832dbd9

Daemon Lord

NeonSky

5b300c7e008405ed32d7713f264af412bbd24194

root

Håll

D92435cc397f02d66c0079b86fda023dce22602a

Cache-chef

Hoidi

Ef871b736a0e04586ae7834eb876d1725e620b2b

.eventHandler()

Nox

85de8f41eca31e0cb90d8ad69f2be6b475daf9d4

(RE)Poster

Fläkt

E7910c9f8a5e272f068eece2d13a763d413bc9c9

Meck

David 'Mölle' Möller

2c277ddf29471f4db099620442e6ca4dc9a0655e

VR

Latte