digIT

Digitala system

digIT är kommittén som ser till att IT-sektionens och Hubbens digitala system fungerar och utvecklas.

digIT har hand om exempelvis chalmers.it, IRC-servern, samt projektor och datorer i Hubben. Det mesta av kommitténs arbete vidrörande mjukvaruutveckling finns tillgängligt på GitHub.

Har du idéer om hur något system kan förbättras? Hör gärna av dig till digIT så snackar vi mer om saken!

Oskar 'Vilddjur' Jedvert. Dr Internet (Ordförande)
Se upp om ni stöter på honom i cyberskogen, killen är vild.

Robert 'Palm' Palm. Kassör. Cachechef.
Bokför stolt digIT's få inköp.

Jesper 'jeeppson' Lindström. Chief Web Officer
Sitter fortfarande fast i vim efter att ha försökt ändra i digIT:s Apache-config.

Jakob 'Holmus' Holmgren. Hubbenansvarig

John 'Ares' Andersson. Serverchef
vim index.html +'%s/.*/Ares/' +wq

Rikard 'Hjort' Hjort. IO
Som IO (Inte Ordförande) tar Hjort på sig det 'roliga' jobbet att hålla ordning i digIT-projekten. Vilket är som att sortera en myrstack gjord av nålar, ungefär.

Gustav 'G' Svensson. PR-chef

Harald 'Lark' Brorsson. Scrubmaster