Tjänster


Lunchföreläsningar

Fysisk Event:

 • Föreläsning med lunch för 100 studenter och era representanter.

 • Brukar hålla på ungefär 45 min - 1 timme.

 • Går att kombinera med PR riktad mot Data studenter, för att nå både IT och D studenter i samma föreläsning. (+3000:-)

 • Går även köpa till fotografering av eventet utfört av sektionens fotoförening för 1000:-

 • Inkluderar: Lokal, beställning & leverans av mat och dryck (ej alkohol), marknadsföring, förberedelser samt städning.

Digital Event:

 • Digital föreläsning på egen vald plattform, med lunch för minst 50 studenter.

 • Lunch delas ut i form av digitala lunchkuponger hos antingen Kårrestaurangen eller Express.
  - Ett önskat maxantal lunchkuponger bestäms i förväg av er. Det faktiska antalet av utdelade lunchkuponger kan understiga det minsta antalet beroende på antalet deltagare.

 • Brukar hålla på ungefär 45 min - 1 timme.

 • Går att kombinera med PR riktad mot Data studenter, för att nå både IT och D studenter i samma föreläsning.

 • Inkluderar: Beställning & utdelning av lunchkuponger, marknadsföring och andra förberedelser.

Mingelkväll

Event:

 • Mingelkväll antingen på Chalmers eller hos företagets kontor.
  - En mingelkväll kan vara pubkväll, casekväll, studiebesök, hackathon, afterwork eller liknande.

 • Går kombinera med PR riktad mot Data studenter, för att nå både IT och D studenter under samma kväll.

 • Går även köpa till fotografering av eventet utfört av sektionens fotoförening för 1 500:-.

 • Inkluderar: Beställning & leverans av mat och dryck, marknadsföring, anmälningar. Vid lokalhyra serverar och städar ArmIT under och efter eventet.

Monterevent

Event:

 • Stå i sektionslokalen alternativt precis utanför vid “sandlådan” där det är hög trafik av IT studenter främst under lunch kl 12-13.

 • Upp till 2 timmar ingår.

 • Allt som ingår vid Utdelning av sponsartiklar ingår även i Monterevent.

 • Går även köpa till fotografering av eventet utfört av sektionens fotoförening för 1 000:-.

 • Inkluderar: Monterplats i Hubben 2.2, EDIT-hallen alternativt utomhus vid “sandlådan”.

Utdelning av sponsartiklar

Event:

 • Vi erbjuder er att dela ut sponsartiklar i eller i närheten av vår sektionslokal.
 • En sponsartikel kan till exempel vara en påse med lite prylar och godis i eller en rolig gadget, “tentakit” under tentaveckan är ett exempel.
 • Om företaget är närvarande under utdelning så faller det under eventet monterevent som finns beskrivet ovan.

Vid köp av "utdelning av sponsartiklar" ingår också en Facebook-post om utdelningen.

Marknadsföring

Vi har flera olika kanaler som når ut till våra studenter, för bästa resultat behöver vi en kort text och bild.

Kanaler som ArmIT når ut till:

 • Facebook: Ett inlägg på vår Facebook-sida som följs av över 800 studenter och alumner.
 • Affischering i sektionslokal: En affisch på anslagstavlan i IT-sektionen sektionslokal där många IT-studenter passerar många gånger dagligen.
 • IT-kanaler: Ett inlägg på chalmers.it, som också genererar ett inlägg på sektionens slack-kanal med ca 1000 medlemmar.

Arbetsmarknadsmässa

ArmIT anordnar årligen arbetsmarknadsmässan DatE-IT tillsammans med ARME och DAG, se date-it.se för mer information.


POSTADRESS

Teknologsektionen Informationsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg


BESÖKSADRESS

Hubben 2.2

Hörsalsvägen 9

412 58 Göteborg


KONTAKT

styrit@chalmers.it


Utvecklad av digIT | mer info