snIT


Studienämndens uppdrag är att bevaka och påverka utbildningskvaliteten i samarbete med högskolan och studentkåren.

I praktiken innebär det att snIT:

 • Hjälper studenter att driva ärenden vid problem med kurser
 • Går på slutmöten för kurser för att övervaka den kontinuerliga utvecklingen av kurser
 • För en kontinuerlig dialog med programledningen
 • Håller kontakt med studentkåren genom Utbildningsutskottet och möten med styrIT
 • Arrangerar studierelaterade events så som pluggkvällar och extra övningar

Dessutom delar snIT ut det Pedagogiska Priset i slutet av året till någon person eller grupp som gjort en särskild pedagogisk insats för studenterna. Priset delas ut under Finsittningen som arrangeras av sexIT och snIT. Om du vet någon som du tycker förtjänar detta priset så kan du nominera, vanligtvis är nomineringarna öppna senare delen av hösten och under vintern. Kontakta snIT om du vill veta mer.

Kursnämnder är ett möte där kursen i fråga utvärderas med kursutvärderingen som underlag. Man konstaterar vad som fungerat bra och föreslår förändringar för de aspekter som fungerat mindre bra.
Kursnämnderna sammanställs i ett protokoll. Dessa protokoll hittas här för kandidatkurser och här för masterkurser
Det går att filtrera efter till exempel läsperiod, läsår eller program (TKITE för IT-kandidatprogrammet).

Har du några funderingar på examination eller hur kurser ska planeras, kolla gärna i föreskrifter för planering av kurs och genomförande av examination

Kom till oss om du har problem med eller vill prata om något studierelaterat!
Välkommen att höra av dig på snit@chalmers.it.

Nuvarande medlemmar

 • Profile picture for Drake

  Drake

  Ordförande

 • Profile picture for Simbpa

  Simbpa

  Kassör

 • Profile picture for Skepparn

  Skepparn

  Medlem

 • Profile picture for Rango

  Rango

  Medlem

 • Profile picture for Wits

  Wits

  Medlem

 • Profile picture for Jawadre :o

  Jawadre :o

  PR


POSTADRESS

Teknologsektionen Informationsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg


BESÖKSADRESS

Hubben 2.2

Hörsalsvägen 9

412 58 Göteborg


KONTAKT

styrit@chalmers.it


Utvecklad av digIT | mer info