Dokument


Det finns många olika dokument som styr hur sektionen arbetar. Här nedan finner ni dels några av våra viktigaste dokument men även protokoll från sektionsstyrelsens styrITs styrelsemöten samt sektionsmötesprotokoll.

Fler dokument finns att hitta här:
https://styrit.chalmers.it/dokument/

Styrdokument

Stadga
Reglemente
Ordlista

Policies

Uppförandepolicy
Ekonomisk policy
Lokalpolicy
Miljöpolicy
Mjukvarupolicy
Kommunikationspolicy

Övriga dokument

Dispositionsavtal Hubben
Sektionsmöteshandbok

Intresseföreningars stadgar

Sektionens intresseföreningar är förpliktigade att ha en stadga. Här finns de som är godkända av styrelsen.

8-bIT
DrawIT
hookIT
LaggIT
FikIT

Kursnämnder

Information om hur kursnämnder påverkar studierna
Gamla kursnämndsprotokoll på kandidatnivå
Gamla kursnämndsprotokoll på masternivå

Saknar du något?

Det kan ha flyttats till wikin.


POSTADRESS

Teknologsektionen Informationsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg


BESÖKSADRESS

Hubben 2.2

Hörsalsvägen 9

412 58 Göteborg


KONTAKT

styrit@chalmers.it


Utvecklad av digIT | mer info