Sektionen


På Chalmers har en teknologsektion ansvar för att samtliga teknologer skall få ut det allra bästa av sin studietid, lika mycket för själva studierna, men också för att teknologen skall få en bra upplevelse även vid sidan av studierna. För att åstadkomma detta har vår teknologsektion ett flertal olika föreningar som jobbar för att er tid på Chalmers skall bli den allra bästa.

Inspektor

Inspektorn är en utomstående person som väljs av sektionsmötet och har uppgiften över en tvåårsperiod. Dennes uppgift är att vara till hjälp för styrelsen och hålla koll på att sektionen strävar i samma riktning även efter byte av styrelse.

Nuvarande inspektor: Niklas Broberg

Hedersmedlemmar

En hedersmedlem är en person som bidragit till sektionen extra mycket. Dessa väljs in som ett bevis på deras insatser.

Jonas Sandberg, IT01

Jonas blev vald till hedersmedlem på grunden att han gjort väldigt mycket för IT-sektionen. Han har bland annat byggt baren i Hubben.

Anette Järelöw, tidigare studievägledare och programledning

Anette blev vald till hedersmedlem för extraordinära insatser som studievägledare och programledning som sträckte sig långt över vad som förväntades från hennes yrkesroll.
Motiveringen som helhet finns att läsa i sektionsmötesprotokoll 2015-09-04.

Wolfgang Ahrend, tidigare programansvarig och inspektor

Wolfgang blev vald till hedersmedlem för att ha värnat om studentkulturen och sektionens verksamhet och varit en verklig del av sektionen och dess arrangemang, med fina tal och välframförda gückel. Wolfgang har, liksom Anette, tagit många steg längre än vad som kan förväntas av hans tjänst.

Samuel Bengmark, tidigare programansvarig och inspektor

Samuel blev vald till hedersmedlem för att ha grundat IT-programmet och till stor del influerat programmets kultur och värdegrund.

Niklas Broberg, tidigare programansvarig

Niklas valdes till hedersmedlem för sitt arbete som programansvarig där han hade en väldigt studentnära kontakt och utvecklade och formade mycket hur programmet ser ut idag.


POSTADRESS

Teknologsektionen Informationsteknik

Teknologgården 2

412 58 Göteborg


BESÖKSADRESS

Hubben 2.2

Hörsalsvägen 9

412 58 Göteborg


KONTAKT

styrit@chalmers.it


Utvecklad av digIT | mer info