Dokument

Det finns många olika dokument som styr hur sektionen arbetar. Här nedan finner ni dels några av våra viktigaste dokument men även protokoll från sektionsstyrelsens styrITs styrelsemöten samt sektionsmötesprotokoll.

Fler dokument finns att hitta här:
http://styrit.chalmers.it/dokument/

Styrdokument

Stadga
Reglemente
Ordlista
Mål- och visionsdokument

Policies

Uppförandepolicy för sektionsmedlemmar
Ekonomisk policy för sektionskommittéer
Lokalpolicy
Miljöpolicy
Mjukvarupolicy
Kommunikationspolicy

Övriga dokument

Dispositionsavtal Hubben

Intresseföreningars stadgar

Sektionens intresseföreningar är förpliktigade att ha en stadga. Här finns de som är godkända av styrelsen.

8-bIT (Godkänd 2015-03-06)
DrawIT
flashIT
hookIT
LaggIT
FikIT (Godkänd 2017-03-24)

Mallar

Mall för propositioner och motioner
Äskningsmall