styrIT

Styrelse

På Chalmers har en teknologsektion ansvar för att samtliga teknologer skall få ut det allra bästa av sin studietid, lika mycket för själva studierna, men också för att teknologen skall få en bra upplevelse även vid sidan av studierna. För att åstadkomma detta har vår teknologsektion ett flertal olika föreningar som jobbar för att er tid på Chalmers skall bli den allra bästa. Som spindeln i nätet sitter styrIT, teknologsektionens styrelse, och ser till att allting fortskrider enligt planen, och att ekonomin flyter. styrIT arbetar konstant med att driva sektionen och dess utveckling framåt genom att underhålla stadga, reglemente och policyer efter sektionens, kårens och högskolans riktlinjer.

alt text
Detta är årets StyrIT! Från vänster, Victoria 'Totto' Eidenvall (Sekreterare), Anna 'Chikki' Nylander (Kommunikatör), Miranda 'Dumle' Bånnsgård (Vice ordförande), Oscar 'Oscmage'/'Cheesy' Evertsson (Ordförande), Fredrik 'Tandlös' Burhöi Bengtsson (SAMO), Rebecka 'Bexxi' Reitmaier (Ledamot), Jesper 'Jax' Jaxing (Master ansvarig) och Katarina 'Lovre' Bergbom (Kassör)

Varmt välkommen att kontakta oss allihop på styrit@chalmers.it.