Masters Reception Commitee

MrcIT

Mottagningskommitén for Chalmers IT master program

Default

Ordförande

Malin Thelin

Default

Ledamot

Lovis