Sektionsmötesprotokoll LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP4 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

Mötet godkände samtliga motioner och propositioner med vissa ändringar.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, och NollKIT 18 samt digIT 18/19 blev ansvarsbefriade.

Verksomhetsplanering

Verksamhetsplaner och -budgetar blev godkända, med vissa förändringar. Större ändringar finns med nedan.

 • armIT
 • digIT
 • styrIT (preliminär)
  • Öka sektionlokalsutvecklingsfond från 140 000 till 210 000kr.
  • Minska armIT kostnad från 196 610 kr till 115 110 kr.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • MRCIT
  • Ordförande - David Torbjörnsson
  • Kassör - Erik Bennerhed
  • Ledamot - Angela Pena Castro
 • fanbärerIT
  • Ordförande - Maria Fornmark
  • Kassör - Camilla Söderlund
  • Ledamot - Simon Sundström
 • styrIT
  • Ordförande - William Levén
  • Kassör - Erik Johnsson
  • Vice ordförande - Karl Wikström
  • Sekreterare - Vidar Magnusson
  • SAMO - Johannes Mattsson
  • Ledamot - Erik Magnusson
  • Ledamot - Li Rönning
  • Ledamot - Anders Bäckelie
 • snIT
  • Ordförande - Linnea Johansson
  • Kassör - Pontus Lindblom
  • Vice ordförande - Arvid Runvik
  • Sekreterare - Anna Nilsson
  • Ledamot - Johan Wennerbeck
 • frITid
  • Ordförande - Tina Samimian
  • Kassör - Einar Ingemarsson
  • Ledamot - Camilla Söderlund
  • Ledamot - Eric Carlsson
 • Talman - Simon Sundström
 • Valberedning
  • Ordförande - Tobias Lindgren
  • Ledamot - Johan Wennerbeck
  • Fyllnadsval sker på ordinarie sektionsmöte LP1. Är du intresserad får du mer än gärna ta kontakt med någon av de två ovan genom att till exempel mejla valberedningen@chalmers.it
Logga in för att kommentera
Alla nyheter