Sektionsmötesprotokoll LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Protokollet finns på denna länk. Vill du läsa tidigare mötesprotokoll eller andra dokument finns dessa att hittas på https://chalmers.it/documents .

Engelsk sammanfattning av protokollet finns på den engelska versionen av denna sida.

En kortare sammanfattning av mötet är:

  • Vi godkände budgetar och versamhetsplaner för de kommiteer som står på innehållsförteckningen på första sidan
  • Vi tog bort felaktigheter i stadga och reglemente om firmateckning för alla kommiteers ordförande och kassörer. Det är bara styrIT som ska skriva firmateckning då IT-sektionen är en firma.
  • Vi gjorde lite mindre ändringar i reglemente, om hur lång tid våra lekmannadataskyddsombud förväntas sitta, och vi definerade mandatperioder för vissa kommiteer.
Logga in för att kommentera
Alla nyheter