Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 11:e Oktober, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HA1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning

Interpellationer, motioner och propositioner flyttas till innan verksamhetsplaner och budgetar eftersom ArmIT har lagt en motion som påverkar budgeten.

Här kommer kanske inom ett par dagar stå en sammanfattning av dagordningen, tillsvidare finns endast dagordningen nedan:

Dagordning.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sedan förra ordinare sektionsmöte.

Verksamhetsplaner och budgetar

Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Ändring av ArmITs budget

Förtydligande eller ändring av mandatperiod för digIT och armIT

Motioner om rättelse i stadga och reglemente angående firmateckning

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte har något ytterligare svar för dem.

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Revisionsberättelse (tillagd 8 oktober)

Här finns revisionsberättelsen från 8 oktober. Tyvärr är inte all ekonomi för hela organisationen 17/18 bokförd, och därför kan inte revisorerna rekommendera att StyrIT ska bli ansvarsbefriade, vilket leder till att inga andra med ansvar för en kommitté frän denna period kan rekommenderas att bli det.

Detta problem kommer att tas upp på mötet, och sittande StyrIT arbetar mot en lösning.

Verksamhetsberättelser

Ekonomisk redovisning

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Logga in för att kommentera
Alla nyheter