frITid

Fysiska aktiviteter

frITid ser till att gemene IT-teknolog får sina fysiska behov tillfredställda.