Sektionsmötesprotokoll LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sammanfattning av mötet:

  • Inval:
    • Ett nytt ArmIT och digIT valdes in.
    • MRCIT vakantsattes.
    • P.R.I.T. och sexIT hade var sitt fyllnadsval.
  • Motionen om att ta stryka definitionen Personuppgiftsansvarig i reglementet bifölls.
  • styrIT meddelade att man aktivt arbetar och kommit en bit med att få ett kök till sektionslokalen, men inte kan lova resultat.
  • styrIT frågade sektionsmötet hur man ska tolka den ekonomiska policyn - specifikt begränsningen av 90kr per person för teambuilding med utökning med styrITs godkännande - där styrIT tog med sig att man inte ska vara lika sträng i framtiden.

Revision av ekonomi och datahantering gicks igenom, utan allvarliga brister.

Länk till mötesprotokollet.

Logga in för att kommentera
Alla nyheter