Sektionsmöteshandlingar LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 16 maj i HA1 kommer ITs andra sektionsmöte för kalenderåret att vara. Slackkanalen är #sektionsmöte.

Nedan finns de flesta möteshandlingarna till mötet, och dessa kommer att kompletteras inför mötet.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 12 maj kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Dagordning

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här. Om du sagt att du ska ha ett meddelande på mötet kan jag ha missat/glömt detta, påminn mig gärna i så fall!

Förutom meddelanden kommer även följande punkter vara med:

Inval till

  • FanbärerIT
  • FrITid
  • MRCIT
  • snIT
  • styrIT
  • talman
  • valberedningen.

Nomineringar

Här finns nomineringar till de ovan nämnda (förutom valberedningen, eftersom valberedningen inte får nominera sina efterföljare).

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner.

Stadga och reglemente

Eftersom de två sista propositionerna berör hela stadga och reglemente finns dessa nedan.

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsplanering

I början av sitt verksamhetsår behöver kommittéer förklara för sektionsmötet hur de tänkt genomföra året. Detta görs genom en plan och en tillhörande budget. Dessa finns nedan.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Ansvarsbefrielse

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska berättelser

Revision

Intern granskning av sektionens verksamhet.

Revisionsberättelse

Finns här. - tillagd 13 maj.

Datahanteringsrapport

Finns här.

Övrigt

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Logga in för att kommentera
Alla nyheter