ArmIT

Arbetsmarknadskommittén

ArmIT

ArmITLogo_plain

ArmIT är arbetsmarknadskommittén under studentsektionen Informationsteknik på Chalmers tekniska högskola. Vi är den kommitté som arrangerar olika evenemang med företag. Tanken med vår verksamhet är att skapa möjligheter för studenter att träffa anställda på företag inom IT-branschen och knyta värdefulla kontakter.

Lunchföreläsningar, rekryteringspubar och besök hos olika företag är bara ett fåtal exempel på olika event som vi håller i. Största fokuset för oss under året ligger dock på att tillsammans med Data och Elektro anordna den stora arbetsmarknadsmässan DatE-IT.

Om du är intresserad av att marknadsföra mot IT-studenter på Chalmers tekniska högskola kontakta oss

B898c8a0300e06c2c3fe470c1527f10c9853080a

Ordförande

Carl 'Callesh' Manngård

Default

Kassör

Börje

Default

Sekreterare

J.D

36fbc303b80bf4a43f21a88706afeda000c1c6ae

Logistikansvarig

Otto '8' Lundin

67fa76612924d9bc72cb1b1629d1beb0069873d1

Företagskontakt

Marcus 'Macish' Axelsson

7752e37b1fc155d60a04bd56483d3ebdfe4e1c6f

Företagskontakt

Robin Repo Wecklauf

5db7d8146d56ca82a036c94bc537e03000873585

PR-ansvarig

Daniel 'lupis' Karlkvist