snIT

Studienämnd

Studienämndens uppdrag är att bevaka och påverka utbildningskvaliteten i samarbete med högskolan och studentkåren.

I praktiken innebär det att snIT:

  • Hjälper studenter att driva ärenden vid problem med kurser
  • Gå på slutmöten för kurser för att övervaka den kontinuerliga utvecklingen av kurser
  • För en kontinuerlig dialog med programledningen
  • Håller kontakt med studentkåren genom Utbildningsutskottet och möten med styrIT
  • Arrangerar studierelaterade events så som pluggkvällar och extra övningar
Dessutom delar snIT ut det Pedagogiska Priset i slutet av året till någon person eller grupp som gjort en särskild pedagogisk insats för studenterna. Priset delas ut under Finsittningen som arrangeras av SEXIT och snIT.

Kom till oss om du har problem med eller vill prata om något studierelaterat!

Välkommen att höra av dig på snit@chalmers.it.

alt text

Default

Ordförande

Yuna

Default

Kassör

Allan

Default

Sekreterare

nekki

Sekreterare

Default

Masteransvarig

Dice

Default

Vice Ordförande

poly