Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 10 oktober i HA1 kommer ITs tredje sektionsmöte för kalenderåret att vara. Slackkanalen är #sektionsmöte.

Nedan finns de flesta möteshandlingarna till mötet, och dessa kommer (om det behövs) att kompletteras inför mötet.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 6 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Dagordning

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Detta kommer huvudsakligen att tas upp.

Inval till

 • Alumnimiddagsansvariga (Potentiellt inval till jubileumsmiddagsansvariga istället, se propositioner)
 • DPOer
 • Potentiellt inval till EqualIT (se propositioner)
 • Kandidatmiddagsgrupp
 • Revisorer
 • Fyllnadsval av valberedningen

Nomineringar

Inga nomineringar görs för dessa inval.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom styrITs svar på dem.

Propositioner

Förslag från styrIT kallas propositioner.

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

Meddelanden

Meddelanden från personer/grupper med yttranderätt.

 • Kårledningen
 • styrIT

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsplanering

I början av sitt verksamhetsår behöver kommittéer förklara för sektionsmötet hur de tänkt genomföra året. Detta görs genom en plan och en tillhörande budget. Dessa finns nedan.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Ansvarsbefrielse

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska berättelser

Revision

Intern granskning av sektionens verksamhet.

Revisionsberättelse

Finns här.

Datahanteringsrapport

Finns här.

Övrigt

Balansrapport Teknologsektionen Informationsteknik 18/19

Stadga och reglemente

Sektionsmöte LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 10 oktober i HA1 kommer ITs tredje sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • Kandidatmiddagsgruppen
 • Revisorer
 • Dataskyddsombud

Verksamhetsplan för

 • FanbärerIT
 • MRCIT
 • styrIT
 • frITid
 • snIT

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 6 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) senast sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Vidar Magnusson

Aspschema för DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen

0 | | Permalänk | Skriven för DPO av

Hej allihopa, här kommer lite information om hur resten av aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen kommer att se ut.

23/9 (måndag) 17:30-20:00
Plats: Grupprummet
Vad: DPO case-kväll där vi kommer prata GDPR och hur lagen fungerar i lite olika situationer.
24/9 (tisdag) 17:00-20:00
Plats: Grupprummet
Vad: Revisorerna kommer att kolla på bokföring och prata om hur det är att vara revisor.

7/10 (måndag) 17:30-...
Plats: TBA
Vad: Aspavslutning för DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgrupp

Infokväll inför aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen.

0 | | Permalänk | Skriven för DPO av

TLDR:
Vad: Infokväll inför aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen.
Tid: 18:01 Måndag 16/9
Plats: Grupprumet

Hej alla IT teknologer!

På måndag kväll (16/9) 18:01 är det en infokväll inför aspning till DPO, Revisorer samt Kandidatmiddagsgruppen där vi kommer berätta lite om vad vi gör samt hur det är att sitta i någon av dessa grupper samt hur resten av aspning kommer att se ut.

Kom dit, det blir mysigt!

// DPOerna, Revisorerna & Kandidatmiddagsgruppen