Aspa till styrIT!

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

styrit19-group-photo

Hej allihopa!
Som ni redan är medvetna om så har vi tyvärr ställt in aspinfon på grund av den rådande situationen. Hur aspningen kommer fortsätta är för närvarande inte bestämt, men information kommer om det senare. Istället har vi en intresseanmälan till styrIT aspningen . Nedan följer den informationen vi annars hade tänkt att presentera på aspinfo tillfället, först lite allmän information om styrelsen och sedan information om de olika posterna.

Vad gör styrIT?
styrIT är styrelsen för IT sektionen och jobbar med en stor bredd av frågor, både som rör hela sektionen och ibland sådana som inte direkt märks av våra sektionsmedlemmar. Dels finns det saker vi är ålagda enligt stadga och reglemente att göra, bland dessa är att leda sektionens verksamhet, kalla till sektionsmöte varje läsperiod samt att fungera som sektionsmötets ställföreträdare. Utöver detta är det ganska öppet för vad man vill jobba med, dock kan man behöva anpassa arbetet efter vad situationen kräver, som styrelse får/behöver man ofta jobba mycket mot skolan eller kåren centralt. Under året 19/20 så har vi utöver det operativa arbetet också arbetat med frågor såsom en ny sektionslokal på lindholmen, att få till en kurator på campus, digitalisering av bokföringen och mycket mer. Det allra viktigaste vi gör som genomsyrar allt arbete är att skapa medlemsnytta för alla på sektionen. Nedan följer lite beskrivningar av de olika posterna i styrIT.

Ordförande
Som ordförande i styrIT är ditt ansvar inte bara att leda gruppen men också att representera sektionen och dess medlemmar. Du har dessutom tillsammans med kassören det yttersta ansvaret för hela sektionens verksamhet och ekonomi.

Att leda gruppen innebär att se till så de andra kan arbete och mår bra medans de gör det. Detta handlar ofta om att planera arbete och möten så att allas åsikter kan komma fram och att vara vaksam på vad som funkar samt inte funkar i gruppen. Jag har under mitt år också hållit medarbetarsamtal med de andra i styrelsen för att utveckla mitt ledarskap och se till att alla andra i styrelsen få så goda möjligheter som möjligt att själva utvecklas.

Att representera sektionen betyder att du behöver vara lyhörd för olika åsikter och försöka sammanfatta dem för att på ett rättvist sätt representera vad sektionen vill på möten med kåren och högskolan. På mötena får du riktig möjlighet att påverka både högskolans och kårens verksamhet och på så vis möjlighet att driva frågor såsom kök till hubben och sektionslokal på Lindholmen. With great power comes great responsibility; det jag tycker har varit svårast under mitt år som sektionsordförande har varit att veta vad sektionen verkligen vill och vad som blir bäst för sektionen, som tur är har jag fått mycket hjälp från resten av styrelsen med detta.

Genom att vara sektionsordförande har jag fått vara med och påverka och ta beslut som förhoppningsvis kommer gynna sektionen många år framöver, jag har fått utveckla mitt ledarskap och testa gränserna för vad jag klarat av, skapat mig stora kontaktnät, och framförallt fått lära känna en helt fantastisk grupp med människor som satt i styrelsen med mig.

Om du är intresserad av att söka så får du gärna höra av dig så kan vi prata om frågor som du har och vad posten skulle innebära för dig.

Kassör
StyrITs kassör har hand om sektionens ekonomiska resurser. Man har också ansvar för sektionens bokföringssystem och för att lära ut detta tillsammans med kassörsarbetet generellt till kommittékassörer. Under året behöver man också stå till stöd åt kassörerna när de kommer upp kluriga situationer angående ekonomi.

Kassören behöver också hålla regelbunden koll på sektionens ekonomi samt lära sig lagar och regler kring ekonomi för att vara till hjälp under styrelse- & sektionsmöten.

Utöver det så är man också en vanlig styrelsemedlem och en stor del av tiden går till att göra vad man känner för precis som alla andra i styrelsen.

SAMO
Som SAMO i styrIT är ditt ansvar att representera sektionens åsikter kring arbetsmiljö och psykosocial hälsa. Du kommer jobba mycket med högskolan för att förbättra arbetsmiljön genom att gå på ronder, anmärka vad som är dåligt för arbetsmiljön samt ta upp förslag för hur den kan bli bättre. Det innebär också att prata med andra sektionsmedlemmar för att kunna få en bild av vart problemen med lokalerna finns och hur lokalerna skulle kunna vara bättre.

För att fortsätta med det psykosociala så innebär det att ha koll på hur människor mår. Arbetet är liknande arbetsmiljöarbetet, men innebär ibland att man får ta jobbiga samtal för att kunna hänvisa människor till vart de faktiskt kan få stöd och hjälp. Viktigt är att i slutändan så är alltid Programansvarig ytterst ansvarig och inte du personligen! Utöver programansvarig har man även en del kontakt med Sara Thornadtsson Chavarria som är Jämställdhets- och likabehandlingssamordnare på högskolan.

Det kommer finnas en del arbete som liknar snITs arbete då det ofta kan gå hand i hand att en kurs är dålig och därför mår de som läser den dåligt. Så det är viktigt att kommunicera med dem i såna lägen.

Slutligen så har du inte bara ditt styre och högskolan att förlita dig på för att bedriva projekt som förbättrar arbetsmiljön och det psykosociala. Utan kåren finns också, där kommer du ha mycket kontakt med den Sociala Enhetens ordförande och SU, utskottet för alla samos. SU är två gånger per läsperiod och är toppen för att utbyta idéer och få stöd då många problem och arbeten är gemensamma på alla sektioner. SU har absolut varit det roligaste med att vara SAMO!

Det viktigaste i SAMO arbetet är helt enkelt att lyssna på sektionsmedlemmar och ha mycket empati. Så att du kan göra din och andras röst hörd mot högskolan! Om det låter som något för dig så kan vi snacka mer!

Vice ordförande
Som Vice Ordförande är ditt arbete för det mesta väldigt fritt, men med två huvudområden att arbeta med: sektionens nöjesliv och ordförandemöten. Som nöjeslivsansvarig så brukar det ligga på VO att ha hand om frågor relaterat till detta. Vad de gäller kan variera ganska mycket från år till år men kan tex ha att göra med utvärderingen av nöjeslivet på sektionen så som i år (även om det blivit aningen fördröjt). Den andra delen är ordförandemötena. Ett ordförandemöte är ett möte som alla ordförandena på sektionen är kallade till och brukar behandla frågor som rör alla kommittéer/föreningar på IT.

En annan viktig uppgift är att vara din ordförande behjälplig när detta skulle behövas. Ibland är det lite att göra och då behövs det inte men ibland kan det bli mycket för din ordförande och det kan då vara trevligt att lasta av hen. Detta är förstås inte ett måste och i ert nya styrIT får ni såklart bestämma hur ni vill lägga upp det men det faller rend naturligt på VO om inget annat sagts.

Utöver detta är VO en väldigt fri post som har tid att ta på sig de uppgifter och projekt som faller en i smaken. Ta vara på det!

Sekreterare
Sekreterare är en i reglementet definierad post i styrIT som är ålagd ett fåtal saker såsom att föra protokoll vid styrelsemöten samt att se till att styrelse- och sektionsmötesprotokoll anslås enligt stadga. Utöver detta kan man precis som resten av styrelsen göra lite vad man vill eller vad som behövs. Under vårt år (och en del tidigare år) har sekreteraren även tagit på sig att göra mycket av det kringliggande arbetet för sektionsmötet såsom att utlysa mötet, skriva förslag på dagordningen samt att nominera sig själv till sektionsmötets sekreterare.

Ledamot
Som ledamot har man ingen bestämd arbetsuppgift. Rollen kan därmed tolkas ganska fritt, men under det senaste året har ledamöterna jobbat dels med att avlasta de andra posterna, och dels hjälpt till med uppgifter som inte faller under någon tydlig kategori. Utöver den direkt stöttande rollen finns också möjligheten att ta på sig och leda egna projekt inom styrIT då man inte har någon fast roll som äter all tid. Då posten blir lite vad man gör den till är det också den mest flexibla posten i tidsavseende.

Aspkickoff för snIT & styrIT

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

 • 23 mar, 17:31-21:00
 • Hubben 2.1
 • styrIT & snIT

styrit_snit_aspning_pr

Hej allihopa!

Den 23/3 är det aspkickoff för snIT och styrIT. Vi kommer att träffas i hubben och börja med information från de båda grupperna och efteråt kommer det vara mys med lite käk och gött häng.

Datum: 23/3
Tid: 17:31
Plats: Hubben 2.1

Gå med i våra aspkanaler på IT slacken!
#snitaspar
#styrit-aspning-20

Sektionsmötesprotokoll LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP3 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

På mötet godkändes samtliga motioner och propositioner.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, NollKIT19 samt MRCIT19 och blev ansvarsbefriade.

Interpellationer

Inga interpellationer togs upp på mötet.

Verksomhetsplanering

Verksamhetsplan samt budget godkändes för NollKIT, P.R.I.T. samt sexIT.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • digIT
  • William Albertsson - Ordförande
  • Li Rönning - Kassör
  • Rasmus Rosengren - Ledmot
  • Dino Pasalic - Ledamot
  • Joakim Anderlind - Ledamot
  • Pontus Lindblom - Ledamot
  • Erik Johnsson - Ledamot
 • ArmIT
  • Lenia Malki - Ordförande
  • Artin Abiri - Kassör
  • Johanna Wiberg - Sekreterare
  • Naomi Espinosa - Ledamot
  • Oscar Forsberg - Ledamot
  • Edenia Isaac - Ledamot
  • Viktoria Welzel - Ledamot
  • Johan Gottlander - Ledamot

Om du vill se en uppdelning av vad som tog tid på sektionsmötet: Tidsfördelning sektionsmöte

Sektionsmöteshandlingar LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP3

På torsdag är det sektionsmöte och här kommer handlingarna för mötet.
Mötesinfo:
Tid: kl 17:30, mat kommer att serveras under mötet (ca 19).
Plats: HA4
Slack: #sektionsmöte
Matanmälan: Stänger imorgon kväll (23/02)! Matanmälan

Dagordning

På mötet kommer det vara inval till ArmIT och digIT, det kommer tas upp 1 motion, 3 propositioner samt en fråga om dateITs budget. Även revisionsberättelse samt en rapport från personuppgiftsombuden kommer presenteras.

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Valberedningens nomineringar

Finns här.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem (senast 3 läsdagar innan mötet) .

Propositioner

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

 • Inga inkomna

Verksamhetsplaner

Budgetar

Verksamhetsrapporter

Granskningsrapport av personuppgiftsombuden

Finns här

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.
Verksamhetsberättelse

Ekonomiska Berättelser

Revisionsberättelse

 • Kommer läggas upp på chalmers.it senast 3 läsdagar innan mötet.

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 17:30 torsdag 27 februari i HA4 kommer ITs första sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • ArmIT
 • digIT

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag den 23/2 kl 23.59. Maten kommer att serveras under mötet (ca 19:00) . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) senast sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Vidar Magnusson

Sektionsmötesprotokoll LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP2 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner togs upp på mötet.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, och styrIT18/19, FanbärerIT18/19 samt sexIT18 blev ansvarsbefriade.

Interpellationer

En interpellation rörande hur styrelsen ser på svartlistor svarades på.

Verksomhetsplanering

En ändring av budgeten för styrIT godkändes, finns här.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • Talman
  • Oscar Börjesson
 • MRCIT
  • Emil Josefsson - Ordförande
  • Elina Olsson - Kassör
  • William Levén - Ledmot
  • Naren Hariharakrshnan - Ledamot
  • John Segerstedt - Ledmot
 • Fyllnadsval kandidatmiddagsgruppen
  • Carl Manngård
 • sexIT
  • Karl Gunnarsson - Ordförande
  • Hanna Söderström - Kassör
  • Jakob Henriksson - Ledamot
  • Erik Berg - Ledamot
  • Jacob Ristner - Ledamot
  • Julia Jönmark - Ledamot
  • Salvija Zelvyte - Ledamot
  • David Andréasson - Ledamot
 • NollKIT
  • Måns Josefsson - Ordförande
  • Albert Lund - Kassör
  • Ida Dahl - Ledamot
  • Jon Emilsson - Ledamot
  • Vilhem Hedquist - Ledamot
  • Felix Holmesten - Ledamot
  • Josefine Nord - Ledamot
  • Louise Viberg - Ledamot
 • P.R.I.T.
  • Hugo Stegrell - Ordförande
  • Hanna Schaff - Kassör
  • Jacob Pedersen - Ledamot
  • Aline Eikeland - Ledamot
  • Viktor Fredblom - Ledamot

Om du vill se en uppdelning av vad som tog tid på sektionsmötet: Tidsfördelning sektionsmöte

Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP2

På torsdag är det sektionsmöte och här kommer handlingarna för mötet.
Möteinfo:
Tid: kl 17:30, mat kommer att serveras under mötet (ca 19).
Plats: HB4
Slack: #sektionsmöte
Matanmälan: Stänger imorgon kväll (8/12)! Matanmälan

Dagordning

På mötet kommer det vara inval till MRCIT, Talman, Fyllnadsval av kandidatmiddagsgruppen, EqualIT, sexIT, NollKIT och P.R.I.T. Även revisionsberättelse samt en rapport från personuppgiftsombuden kommer presenteras.

Mötet kommer handla om fyra propositioner som ska godkännas en andra gång då de rör stadga, samt inval av ny talman, sexIT, P.R.I.T. och NollKIT. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom.

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

 • Inga inkomna

Propositioner

 • Inga

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.
Interpellation om svartlistor

Budgetar

Verksamhetsrapporter

Uppföljningsrapport av personuppgiftsombuden

Finns här

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.
Verksamhetsberättelse

Ekonomiska Berättelser

Revisionsberättelse

 • Kommer läggas upp på chalmers.it senast 3 läsdagar innan mötet, (måndag 9/12).

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 17:30 torsdag 12 december i HA1 kommer ITs fjärde sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • EqualIT
 • NollKIT
 • P.R.I.T.
 • sexIT
 • Talman
 • MRCIT

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 8 december kl 23.59. Maten kommer att serveras under mötet (ca 19:00) . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) senast sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Vidar Magnusson

Sektionsmötesprotokoll LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP1 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

Mötet godkände samtliga motioner och propositioner med vissa ändringar.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, och ArmIT 18/19, frITid 18/19, P.R.I.T. 2018, snIT 18/19 och MRCIT 18/19 blev ansvarsbefriade.

Verksomhetsplanering

Verksamhetsplaner och -budgetar blev godkända.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • Jubileumsmiddagsgrupp
  • Karl Wikström
  • Vidar Magnusson
  • William Levén
 • Personuppgiftsombud
  • Joakim Hulthe
  • Theodor Angergård
  • Vidar Magnusson
  • Gustav Engsmyre
 • Kandidatmiddagsgrupp
  • Ingen, är du intresserad av att söka kandidatmiddagsgruppen kan du kontakta styrelsen på styrit@chalmers.it.
 • Revisorer
  • Henry Yang
  • Gustav Lahti
 • Fyllnadsval av Valberedningen
 • Tina Samimian
 • Elin Nilsson

Om du vill se en uppdelning av vad som tog tid på sektionsmötet: Tidsfördelning sektionsmöte

Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 10 oktober i HA1 kommer ITs tredje sektionsmöte för kalenderåret att vara. Slackkanalen är #sektionsmöte.

Nedan finns de flesta möteshandlingarna till mötet, och dessa kommer (om det behövs) att kompletteras inför mötet.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 6 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Dagordning

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Detta kommer huvudsakligen att tas upp.

Inval till

 • Alumnimiddagsansvariga (Potentiellt inval till jubileumsmiddagsansvariga istället, se propositioner)
 • DPOer
 • Potentiellt inval till EqualIT (se propositioner)
 • Kandidatmiddagsgrupp
 • Revisorer
 • Fyllnadsval av valberedningen

Nomineringar

Inga nomineringar görs för dessa inval.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom styrITs svar på dem.

Propositioner

Förslag från styrIT kallas propositioner.

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

Meddelanden

Meddelanden från personer/grupper med yttranderätt.

 • Kårledningen
 • styrIT

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsplanering

I början av sitt verksamhetsår behöver kommittéer förklara för sektionsmötet hur de tänkt genomföra året. Detta görs genom en plan och en tillhörande budget. Dessa finns nedan.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Ansvarsbefrielse

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska berättelser

Revision

Intern granskning av sektionens verksamhet.

Revisionsberättelse

Finns här.

Datahanteringsrapport

Finns här.

Övrigt

Balansrapport Teknologsektionen Informationsteknik 18/19

Stadga och reglemente

Sektionsmöte LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 10 oktober i HA1 kommer ITs tredje sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • Kandidatmiddagsgruppen
 • Revisorer
 • Dataskyddsombud

Verksamhetsplan för

 • FanbärerIT
 • MRCIT
 • styrIT
 • frITid
 • snIT

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 6 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) senast sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Vidar Magnusson

Aspschema för DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen

0 | | Permalänk | Skriven för DPO av

Hej allihopa, här kommer lite information om hur resten av aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen kommer att se ut.

23/9 (måndag) 17:30-20:00
Plats: Grupprummet
Vad: DPO case-kväll där vi kommer prata GDPR och hur lagen fungerar i lite olika situationer.
24/9 (tisdag) 17:00-20:00
Plats: Grupprummet
Vad: Revisorerna kommer att kolla på bokföring och prata om hur det är att vara revisor.

7/10 (måndag) 17:30-...
Plats: TBA
Vad: Aspavslutning för DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgrupp

Infokväll inför aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen.

0 | | Permalänk | Skriven för DPO av

TLDR:
Vad: Infokväll inför aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen.
Tid: 18:01 Måndag 16/9
Plats: Grupprumet

Hej alla IT teknologer!

På måndag kväll (16/9) 18:01 är det en infokväll inför aspning till DPO, Revisorer samt Kandidatmiddagsgruppen där vi kommer berätta lite om vad vi gör samt hur det är att sitta i någon av dessa grupper samt hur resten av aspning kommer att se ut.

Kom dit, det blir mysigt!

// DPOerna, Revisorerna & Kandidatmiddagsgruppen