Sektionsmöte LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 17:30 torsdag 27 februari i HA4 kommer ITs första sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • ArmIT
 • digIT

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag den 23/2 kl 23.59. Maten kommer att serveras under mötet (ca 19:00) . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) senast sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Vidar Magnusson

Sektionsmötesprotokoll LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP2 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner togs upp på mötet.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, och styrIT18/19, FanbärerIT18/19 samt sexIT18 blev ansvarsbefriade.

Interpellationer

En interpellation rörande hur styrelsen ser på svartlistor svarades på.

Verksomhetsplanering

En ändring av budgeten för styrIT godkändes, finns här.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • Talman
  • Oscar Börjesson
 • MRCIT
  • Emil Josefsson - Ordförande
  • Elina Olsson - Kassör
  • William Levén - Ledmot
  • Naren Hariharakrshnan - Ledamot
  • John Segerstedt - Ledmot
 • Fyllnadsval kandidatmiddagsgruppen
  • Carl Manngård
 • sexIT
  • Karl Gunnarsson - Ordförande
  • Hanna Söderström - Kassör
  • Jakob Henriksson - Ledamot
  • Erik Berg - Ledamot
  • Jacob Ristner - Ledamot
  • Julia Jönmark - Ledamot
  • Salvija Zelvyte - Ledamot
  • David Andréasson - Ledamot
 • NollKIT
  • Måns Josefsson - Ordförande
  • Albert Lund - Kassör
  • Ida Dahl - Ledamot
  • Jon Emilsson - Ledamot
  • Vilhem Hedquist - Ledamot
  • Felix Holmesten - Ledamot
  • Josefine Nord - Ledamot
  • Louise Viberg - Ledamot
 • P.R.I.T.
  • Hugo Stegrell - Ordförande
  • Hanna Schaff - Kassör
  • Jacob Pedersen - Ledamot
  • Aline Eikeland - Ledamot
  • Viktor Fredblom - Ledamot

Om du vill se en uppdelning av vad som tog tid på sektionsmötet: Tidsfördelning sektionsmöte

Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP2

På torsdag är det sektionsmöte och här kommer handlingarna för mötet.
Möteinfo:
Tid: kl 17:30, mat kommer att serveras under mötet (ca 19).
Plats: HB4
Slack: #sektionsmöte
Matanmälan: Stänger imorgon kväll (8/12)! Matanmälan

Dagordning

På mötet kommer det vara inval till MRCIT, Talman, Fyllnadsval av kandidatmiddagsgruppen, EqualIT, sexIT, NollKIT och P.R.I.T. Även revisionsberättelse samt en rapport från personuppgiftsombuden kommer presenteras.

Mötet kommer handla om fyra propositioner som ska godkännas en andra gång då de rör stadga, samt inval av ny talman, sexIT, P.R.I.T. och NollKIT. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom.

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

 • Inga inkomna

Propositioner

 • Inga

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.
Interpellation om svartlistor

Budgetar

Verksamhetsrapporter

Uppföljningsrapport av personuppgiftsombuden

Finns här

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.
Verksamhetsberättelse

Ekonomiska Berättelser

Revisionsberättelse

 • Kommer läggas upp på chalmers.it senast 3 läsdagar innan mötet, (måndag 9/12).

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 17:30 torsdag 12 december i HA1 kommer ITs fjärde sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • EqualIT
 • NollKIT
 • P.R.I.T.
 • sexIT
 • Talman
 • MRCIT

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 8 december kl 23.59. Maten kommer att serveras under mötet (ca 19:00) . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) senast sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Vidar Magnusson

Sektionsmötesprotokoll LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP1 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

Mötet godkände samtliga motioner och propositioner med vissa ändringar.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, och ArmIT 18/19, frITid 18/19, P.R.I.T. 2018, snIT 18/19 och MRCIT 18/19 blev ansvarsbefriade.

Verksomhetsplanering

Verksamhetsplaner och -budgetar blev godkända.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • Jubileumsmiddagsgrupp
  • Karl Wikström
  • Vidar Magnusson
  • William Levén
 • Personuppgiftsombud
  • Joakim Hulthe
  • Theodor Angergård
  • Vidar Magnusson
  • Gustav Engsmyre
 • Kandidatmiddagsgrupp
  • Ingen, är du intresserad av att söka kandidatmiddagsgruppen kan du kontakta styrelsen på styrit@chalmers.it.
 • Revisorer
  • Henry Yang
  • Gustav Lahti
 • Fyllnadsval av Valberedningen
 • Tina Samimian
 • Elin Nilsson

Om du vill se en uppdelning av vad som tog tid på sektionsmötet: Tidsfördelning sektionsmöte

Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 10 oktober i HA1 kommer ITs tredje sektionsmöte för kalenderåret att vara. Slackkanalen är #sektionsmöte.

Nedan finns de flesta möteshandlingarna till mötet, och dessa kommer (om det behövs) att kompletteras inför mötet.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 6 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Dagordning

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Detta kommer huvudsakligen att tas upp.

Inval till

 • Alumnimiddagsansvariga (Potentiellt inval till jubileumsmiddagsansvariga istället, se propositioner)
 • DPOer
 • Potentiellt inval till EqualIT (se propositioner)
 • Kandidatmiddagsgrupp
 • Revisorer
 • Fyllnadsval av valberedningen

Nomineringar

Inga nomineringar görs för dessa inval.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom styrITs svar på dem.

Propositioner

Förslag från styrIT kallas propositioner.

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

Meddelanden

Meddelanden från personer/grupper med yttranderätt.

 • Kårledningen
 • styrIT

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsplanering

I början av sitt verksamhetsår behöver kommittéer förklara för sektionsmötet hur de tänkt genomföra året. Detta görs genom en plan och en tillhörande budget. Dessa finns nedan.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Ansvarsbefrielse

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska berättelser

Revision

Intern granskning av sektionens verksamhet.

Revisionsberättelse

Finns här.

Datahanteringsrapport

Finns här.

Övrigt

Balansrapport Teknologsektionen Informationsteknik 18/19

Stadga och reglemente

Sektionsmöte LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 10 oktober i HA1 kommer ITs tredje sektionsmöte för kalenderåret att vara.

Mötets innehåll

Förslag på dagordning publiceras som vanligt på chalmers.it senast fem dagar innan mötet, tillsammans med möteshandlingar. Några punkter som med säkerhet kommer att finnas där finns nedan.

Inval till

 • Kandidatmiddagsgruppen
 • Revisorer
 • Dataskyddsombud

Verksamhetsplan för

 • FanbärerIT
 • MRCIT
 • styrIT
 • frITid
 • snIT

Verksamhetsrapport

För alla!

Mötesregler och -guide

Vi i styrIT samt talman kommer försöka vara så pedagogiska vi kan med vad som händer på mötet, men det kan hända att vi missar något och i slutändan är det upp till varje sektionsmedlem att känna till vad som gäller på ett sektionsmöte.

Därför finns en handbok till sektionsmöten, vilken vi rekommenderar att läsa. Reglerna för ett sektionsmöte står även, och bestäms, i reglementet, på sida fem och framåt. Är något ändå oklart under sektionsmötet är det självklart okej att räcka upp handen och fråga.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 6 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Skriv motioner!

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Motioner som du vill lyfta skickas in till styrIT (styrit@chalmers.it) senast sju läsdagar innan mötet.

Frågor?

Tveka inte att kontakta styrIT om du undrar något eller tycker något är otydligt.

Välkomna!
styrIT genom Vidar Magnusson

Aspschema för DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen

0 | | Permalänk | Skriven för DPO av

Hej allihopa, här kommer lite information om hur resten av aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen kommer att se ut.

23/9 (måndag) 17:30-20:00
Plats: Grupprummet
Vad: DPO case-kväll där vi kommer prata GDPR och hur lagen fungerar i lite olika situationer.
24/9 (tisdag) 17:00-20:00
Plats: Grupprummet
Vad: Revisorerna kommer att kolla på bokföring och prata om hur det är att vara revisor.

7/10 (måndag) 17:30-...
Plats: TBA
Vad: Aspavslutning för DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgrupp

Infokväll inför aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen.

0 | | Permalänk | Skriven för DPO av

TLDR:
Vad: Infokväll inför aspning till DPO, Revisorer och Kandidatmiddagsgruppen.
Tid: 18:01 Måndag 16/9
Plats: Grupprumet

Hej alla IT teknologer!

På måndag kväll (16/9) 18:01 är det en infokväll inför aspning till DPO, Revisorer samt Kandidatmiddagsgruppen där vi kommer berätta lite om vad vi gör samt hur det är att sitta i någon av dessa grupper samt hur resten av aspning kommer att se ut.

Kom dit, det blir mysigt!

// DPOerna, Revisorerna & Kandidatmiddagsgruppen