Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tid och plats

Kl 18.15 torsdag 10 oktober i HA1 kommer ITs tredje sektionsmöte för kalenderåret att vara. Slackkanalen är #sektionsmöte.

Nedan finns de flesta möteshandlingarna till mötet, och dessa kommer (om det behövs) att kompletteras inför mötet.

Matanmälan

Gratis mat på mötet kan du som sektionsmedlem få genom att anmäla det här innan söndag 6 oktober kl 23.59. Maten kommer att serveras i Hubben innan mötet . Matanmälan finns här.

Dagordning

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Detta kommer huvudsakligen att tas upp.

Inval till

  • Alumnimiddagsansvariga (Potentiellt inval till jubileumsmiddagsansvariga istället, se propositioner)
  • DPOer
  • Potentiellt inval till EqualIT (se propositioner)
  • Kandidatmiddagsgrupp
  • Revisorer
  • Fyllnadsval av valberedningen

Nomineringar

Inga nomineringar görs för dessa inval.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom styrITs svar på dem.

Propositioner

Förslag från styrIT kallas propositioner.

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

Meddelanden

Meddelanden från personer/grupper med yttranderätt.

  • Kårledningen
  • styrIT

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsplanering

I början av sitt verksamhetsår behöver kommittéer förklara för sektionsmötet hur de tänkt genomföra året. Detta görs genom en plan och en tillhörande budget. Dessa finns nedan.

Verksamhetsplaner

Budgetar

Ansvarsbefrielse

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska berättelser

Revision

Intern granskning av sektionens verksamhet.

Revisionsberättelse

Finns här.

Datahanteringsrapport

Finns här.

Övrigt

Balansrapport Teknologsektionen Informationsteknik 18/19

Stadga och reglemente

Logga in för att kommentera
Alla nyheter