Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP2

På torsdag är det sektionsmöte och här kommer handlingarna för mötet.
Möteinfo:
Tid: kl 17:30, mat kommer att serveras under mötet (ca 19).
Plats: HB4
Slack: #sektionsmöte
Matanmälan: Stänger imorgon kväll (8/12)! Matanmälan

Dagordning

På mötet kommer det vara inval till MRCIT, Talman, Fyllnadsval av kandidatmiddagsgruppen, EqualIT, sexIT, NollKIT och P.R.I.T. Även revisionsberättelse samt en rapport från personuppgiftsombuden kommer presenteras.

Mötet kommer handla om fyra propositioner som ska godkännas en andra gång då de rör stadga, samt inval av ny talman, sexIT, P.R.I.T. och NollKIT. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom. Även revisionsberättelser och uppföljning från DPO kommer gås igenom.

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

  • Inga inkomna

Propositioner

  • Inga

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.
Interpellation om svartlistor

Budgetar

Verksamhetsrapporter

Uppföljningsrapport av personuppgiftsombuden

Finns här

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.
Verksamhetsberättelse

Ekonomiska Berättelser

Revisionsberättelse

  • Kommer läggas upp på chalmers.it senast 3 läsdagar innan mötet, (måndag 9/12).

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Logga in för att kommentera
Alla nyheter