Aspa till styrIT!

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

styrit19-group-photo

Hej allihopa!
Som ni redan är medvetna om så har vi tyvärr ställt in aspinfon på grund av den rådande situationen. Hur aspningen kommer fortsätta är för närvarande inte bestämt, men information kommer om det senare. Istället har vi en intresseanmälan till styrIT aspningen . Nedan följer den informationen vi annars hade tänkt att presentera på aspinfo tillfället, först lite allmän information om styrelsen och sedan information om de olika posterna.

Vad gör styrIT?
styrIT är styrelsen för IT sektionen och jobbar med en stor bredd av frågor, både som rör hela sektionen och ibland sådana som inte direkt märks av våra sektionsmedlemmar. Dels finns det saker vi är ålagda enligt stadga och reglemente att göra, bland dessa är att leda sektionens verksamhet, kalla till sektionsmöte varje läsperiod samt att fungera som sektionsmötets ställföreträdare. Utöver detta är det ganska öppet för vad man vill jobba med, dock kan man behöva anpassa arbetet efter vad situationen kräver, som styrelse får/behöver man ofta jobba mycket mot skolan eller kåren centralt. Under året 19/20 så har vi utöver det operativa arbetet också arbetat med frågor såsom en ny sektionslokal på lindholmen, att få till en kurator på campus, digitalisering av bokföringen och mycket mer. Det allra viktigaste vi gör som genomsyrar allt arbete är att skapa medlemsnytta för alla på sektionen. Nedan följer lite beskrivningar av de olika posterna i styrIT.

Ordförande
Som ordförande i styrIT är ditt ansvar inte bara att leda gruppen men också att representera sektionen och dess medlemmar. Du har dessutom tillsammans med kassören det yttersta ansvaret för hela sektionens verksamhet och ekonomi.

Att leda gruppen innebär att se till så de andra kan arbete och mår bra medans de gör det. Detta handlar ofta om att planera arbete och möten så att allas åsikter kan komma fram och att vara vaksam på vad som funkar samt inte funkar i gruppen. Jag har under mitt år också hållit medarbetarsamtal med de andra i styrelsen för att utveckla mitt ledarskap och se till att alla andra i styrelsen få så goda möjligheter som möjligt att själva utvecklas.

Att representera sektionen betyder att du behöver vara lyhörd för olika åsikter och försöka sammanfatta dem för att på ett rättvist sätt representera vad sektionen vill på möten med kåren och högskolan. På mötena får du riktig möjlighet att påverka både högskolans och kårens verksamhet och på så vis möjlighet att driva frågor såsom kök till hubben och sektionslokal på Lindholmen. With great power comes great responsibility; det jag tycker har varit svårast under mitt år som sektionsordförande har varit att veta vad sektionen verkligen vill och vad som blir bäst för sektionen, som tur är har jag fått mycket hjälp från resten av styrelsen med detta.

Genom att vara sektionsordförande har jag fått vara med och påverka och ta beslut som förhoppningsvis kommer gynna sektionen många år framöver, jag har fått utveckla mitt ledarskap och testa gränserna för vad jag klarat av, skapat mig stora kontaktnät, och framförallt fått lära känna en helt fantastisk grupp med människor som satt i styrelsen med mig.

Om du är intresserad av att söka så får du gärna höra av dig så kan vi prata om frågor som du har och vad posten skulle innebära för dig.

Kassör
StyrITs kassör har hand om sektionens ekonomiska resurser. Man har också ansvar för sektionens bokföringssystem och för att lära ut detta tillsammans med kassörsarbetet generellt till kommittékassörer. Under året behöver man också stå till stöd åt kassörerna när de kommer upp kluriga situationer angående ekonomi.

Kassören behöver också hålla regelbunden koll på sektionens ekonomi samt lära sig lagar och regler kring ekonomi för att vara till hjälp under styrelse- & sektionsmöten.

Utöver det så är man också en vanlig styrelsemedlem och en stor del av tiden går till att göra vad man känner för precis som alla andra i styrelsen.

SAMO
Som SAMO i styrIT är ditt ansvar att representera sektionens åsikter kring arbetsmiljö och psykosocial hälsa. Du kommer jobba mycket med högskolan för att förbättra arbetsmiljön genom att gå på ronder, anmärka vad som är dåligt för arbetsmiljön samt ta upp förslag för hur den kan bli bättre. Det innebär också att prata med andra sektionsmedlemmar för att kunna få en bild av vart problemen med lokalerna finns och hur lokalerna skulle kunna vara bättre.

För att fortsätta med det psykosociala så innebär det att ha koll på hur människor mår. Arbetet är liknande arbetsmiljöarbetet, men innebär ibland att man får ta jobbiga samtal för att kunna hänvisa människor till vart de faktiskt kan få stöd och hjälp. Viktigt är att i slutändan så är alltid Programansvarig ytterst ansvarig och inte du personligen! Utöver programansvarig har man även en del kontakt med Sara Thornadtsson Chavarria som är Jämställdhets- och likabehandlingssamordnare på högskolan.

Det kommer finnas en del arbete som liknar snITs arbete då det ofta kan gå hand i hand att en kurs är dålig och därför mår de som läser den dåligt. Så det är viktigt att kommunicera med dem i såna lägen.

Slutligen så har du inte bara ditt styre och högskolan att förlita dig på för att bedriva projekt som förbättrar arbetsmiljön och det psykosociala. Utan kåren finns också, där kommer du ha mycket kontakt med den Sociala Enhetens ordförande och SU, utskottet för alla samos. SU är två gånger per läsperiod och är toppen för att utbyta idéer och få stöd då många problem och arbeten är gemensamma på alla sektioner. SU har absolut varit det roligaste med att vara SAMO!

Det viktigaste i SAMO arbetet är helt enkelt att lyssna på sektionsmedlemmar och ha mycket empati. Så att du kan göra din och andras röst hörd mot högskolan! Om det låter som något för dig så kan vi snacka mer!

Vice ordförande
Som Vice Ordförande är ditt arbete för det mesta väldigt fritt, men med två huvudområden att arbeta med: sektionens nöjesliv och ordförandemöten. Som nöjeslivsansvarig så brukar det ligga på VO att ha hand om frågor relaterat till detta. Vad de gäller kan variera ganska mycket från år till år men kan tex ha att göra med utvärderingen av nöjeslivet på sektionen så som i år (även om det blivit aningen fördröjt). Den andra delen är ordförandemötena. Ett ordförandemöte är ett möte som alla ordförandena på sektionen är kallade till och brukar behandla frågor som rör alla kommittéer/föreningar på IT.

En annan viktig uppgift är att vara din ordförande behjälplig när detta skulle behövas. Ibland är det lite att göra och då behövs det inte men ibland kan det bli mycket för din ordförande och det kan då vara trevligt att lasta av hen. Detta är förstås inte ett måste och i ert nya styrIT får ni såklart bestämma hur ni vill lägga upp det men det faller rend naturligt på VO om inget annat sagts.

Utöver detta är VO en väldigt fri post som har tid att ta på sig de uppgifter och projekt som faller en i smaken. Ta vara på det!

Sekreterare
Sekreterare är en i reglementet definierad post i styrIT som är ålagd ett fåtal saker såsom att föra protokoll vid styrelsemöten samt att se till att styrelse- och sektionsmötesprotokoll anslås enligt stadga. Utöver detta kan man precis som resten av styrelsen göra lite vad man vill eller vad som behövs. Under vårt år (och en del tidigare år) har sekreteraren även tagit på sig att göra mycket av det kringliggande arbetet för sektionsmötet såsom att utlysa mötet, skriva förslag på dagordningen samt att nominera sig själv till sektionsmötets sekreterare.

Ledamot
Som ledamot har man ingen bestämd arbetsuppgift. Rollen kan därmed tolkas ganska fritt, men under det senaste året har ledamöterna jobbat dels med att avlasta de andra posterna, och dels hjälpt till med uppgifter som inte faller under någon tydlig kategori. Utöver den direkt stöttande rollen finns också möjligheten att ta på sig och leda egna projekt inom styrIT då man inte har någon fast roll som äter all tid. Då posten blir lite vad man gör den till är det också den mest flexibla posten i tidsavseende.

Logga in för att kommentera
Alla nyheter