Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP2
Snart sektionsmöte! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 7:e december, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.00.
Plats: HB1
IRC och Slack: #sektionsmöte

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsplaner och rapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sen förra mötet. Verksamhetsplaner beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

FanbärerIT – verksamhetsrapport
frITid – verksamhetsrapport
snIT – verksamhetsrapport
StyrIT – verksamhetsrapport
P.R.I.T. – verksamhetsrapport
sexIT – verksamhetsrapport
ArmIT – verksamhetsrapport
NollKIT – verksamhetsrapport
MRCIT – verksamhetsrapport
digIT – verksamhetsrapport

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.
Det har inte kommit in några motioner.

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte framför sin åsikt om dem.
Proposition om uppdragsändring

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.
Revisionsberättelse 2017-12-07

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Övrigt
Valberedningens nomineringar
Länk till ett dokument där kommentarer på propsitionen kan göras:
https://docs.google.com/document/d/1HlJeITFJ2TR2YszF_IpOKaIGSpREatIMazJt70xR-gs/edit

Logga in för att kommentera
Alla nyheter