Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP2
Snart sektionsmöte! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 7:e december, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.00.
Plats: HB1
IRC och Slack: #sektionsmöte

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsplaner och rapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sen förra mötet. Verksamhetsplaner beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

FanbärerIT – verksamhetsrapport
frITid – verksamhetsrapport
snIT – verksamhetsrapport
StyrIT – verksamhetsrapport
P.R.I.T. – verksamhetsrapport
sexIT – verksamhetsrapport
ArmIT – verksamhetsrapport
NollKIT – verksamhetsrapport
MRCIT – verksamhetsrapport
digIT – verksamhetsrapport

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.
Det har inte kommit in några motioner.

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte framför sin åsikt om dem.
Proposition om uppdragsändring

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.
Revisionsberättelse 2017-12-07

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Övrigt
Valberedningens nomineringar
Länk till ett dokument där kommentarer på propsitionen kan göras:
https://docs.google.com/document/d/1HlJeITFJ2TR2YszF_IpOKaIGSpREatIMazJt70xR-gs/edit

Sektionsmöte LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Andra ordinarie sektionsmötet för verksamhetsåret 17/18 inträffar den 7:e december klockan 18:15 i HB1. Välkomna!

Vi kommer bland annat välja in sexIT, P.R.I.T., NollKIT och talman.
Den preliminära dagordningen finner ni här: Dagordning

Önskas mat? Ni gör anmälan för det här (OBS! Matanmälan stänger på måndag kl 12.00
):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1SauMkjaKpkDX3mXL3EaTJ44wzShMSpwYPe4aX6wVXD8Txg/viewform?usp=sf_link

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv (Sektion\Dokument) - detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Handbok

Motioner som ni vill lyfta skickas in till styrIT minst 7 läsdagar innan mötet (till adress: styrit@chalmers.it). Kontakta styrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/225315988006841/

Välkomna!

Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 5:e Oktober, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HC1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsrapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sedan förra ordinare sektionsmöte.

ArmIT - verksamhetsrapport
digIT - verksamhetsrapport
FanbärerIT - verksamhetsrapport
frITid - verksamhetsrapport
NollKIT - verksamhetsrapport

P.R.I.T. - verksamhetsrapport
sexIT - verksamhetsrapport
snIT - verksamhetsrapport
StyrIT - verksamhetsrapport

Verksamhetsplaner och budgetar
Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

ArmIT - budget
ArmIT - verksamhetsplan

FanbärerIT - budget
FanbärerIT - verksamhetsplan

frITid - budget
frITid - verksamhetsplan

snIT - budget
snIT - verksamhetsplan

styrIT - budget
styrIT - verksamhetsplan

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Hedersmedlemsförslag
StyrITs motionssvar hedersmedlemsförslag

Motion om utökad sammansättning av P.R.I.T.s verksamhet
StyrITs motionssvar om utökad sammansättning av P.R.I.T.s verksamhet

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte har något ytterligare svar för dem.

Proposition om ändring av Ekonomisk policy 7.2 Intern representation
Proposition om ändring av överlämningskostnad

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.

Revisionsberättelse

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Sektionsmöte LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Första ordinarie sektionsmötet för verksamhetsåret 17/18, det inträffar 5:e oktober klockan 18:15 och kommer vara i HC1. Välkomna!

Vi kommer bland annat välja in en ny valberedning till sektionen samt nya revisorer och kandidatmiddagsgrupp.
Den preliminära dagordningen finner ni här: Dagordning

Önskas mat? Ni gör anmälan för det här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqMz_OoxEcGzkjIz1bHY5_ZL1vgbjTkHgZ2BRCWr2Ia0PGRQ/viewform?usp=sf_link

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv (Sektion\Dokument) - detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Handbok

Motioner som ni vill lyfta skickas in till styrIT minst 7 läsdagar (tisdag 26/9) innan mötet (till adress: styrit@chalmers.it). Kontakta styrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebookevent
https://www.facebook.com/events/1427961853923591/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1152186404799908&sid_create=987265082&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1

Välkomna!