Q&A kanaler i slacken inför mastervalet 2020

0 | | Permalänk | Skriven för snIT av

Hej alla glada teknologer!
1-15 April är anmälan öppet till masterprogram på Chalmers. Under vanliga omständigheter brukar snIT arrangera ett mastermingel där ni studenter får lov att träffa representanter från olika masterprogram och fråga de frågor ni vill ha svar på. I år kommer vi istället att starta upp olika kanaler i IT slacken ( https://slack.chalmers.it/signup ) där vi har placerat representanter som kan svara på era frågor. Utöver representanter från masterprogrammen kommer även hela snIT vara med i alla kanaler ifall ni har frågor vi är bättre lämpade att svara på. Vi kommer hålla igång detta "mastermingel" hela vecka 14, 30 Mars till 5 April.

Följande masterprogram och motsvarande kanaler är de som kommer finnas.
Interaction Design #qa_mpide
Software Engineering #qa_mpsof
Data Science and AI #qa_mpdsc
Computer Systems and Networks #qa_mpcsn
Complex Adaptive Systems #qa_mpcas
Algorithms, languages and logic #qa_mpalg

Om ni inte vill använda er av slacken så maila era frågor till snit@chalmers.it så kan vi ställa dem i rätt kanal åt er och sedan maila tillbaka svaren.

Mvh snIT

Stöd för distansstudier

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Hej!

Hoppas att distansstudierna gå bra för er alla.

Trots att det är bekvämt att bara var några meter från kylskåpet så finns det vissa nackdelar med att vara hemma hela tiden, framförallt att man inte får tillräckligt med socialt umgänge och börjar sakna snacket på campus. Därför har sektionen skaffat sig en discord server där man kan sitta och plugga eller bara hänga med andra teknologer. Gå in på den här länken för att joina: https://discord.gg/YMtnUB5

Kåren har också en liten snabbguide med saker som är bra att tänka på när man pluggar hemifrån: https://chalmersstudentkar.se/wp-content/uploads/2020/03/Study-Off-Campus_v8.pdf

Ha det gött så hörs vi på discord!

styrIT-aspning

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då var det äntligen dags för aspning!

Efter att ha tagit de intresserades åsikter i beaktande så har vi valt att fortsätta aspningen med några fysiska evenemang:

 • AW 1/4
 • Casekväll 16/4
 • Chillkväll 27/4
 • På spåret 5/5

Gå med i #styrit-aspning-20 på slack för mer information och plats för varje arr.

Ses där!
styrit19-6153-190528

Inställd kandidatmiddag

0 | | Permalänk | Skriven för Kandidatmiddagsgruppen av

Hej alla IT-teknologer som ska ta kandidaten nu i vår!

Vi i kandidatmiddagsgruppen kommer med den tråkiga nyheten att årets kandidatmiddag blir inställd. Detta beslut togs igår i samråd med styrIT på grund av risken för smittospridning av covid-19. Vi hoppas att detta kommer ha löst sig till nästa vår och att vi då kan ha kandidatmiddag för er och året under, antingen gemensamt eller separat.

Med isolerade hälsningar,
Kandidatmiddagsgruppen

Aspa till styrIT!

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

styrit19-group-photo

Hej allihopa!
Som ni redan är medvetna om så har vi tyvärr ställt in aspinfon på grund av den rådande situationen. Hur aspningen kommer fortsätta är för närvarande inte bestämt, men information kommer om det senare. Istället har vi en intresseanmälan till styrIT aspningen . Nedan följer den informationen vi annars hade tänkt att presentera på aspinfo tillfället, först lite allmän information om styrelsen och sedan information om de olika posterna.

Vad gör styrIT?
styrIT är styrelsen för IT sektionen och jobbar med en stor bredd av frågor, både som rör hela sektionen och ibland sådana som inte direkt märks av våra sektionsmedlemmar. Dels finns det saker vi är ålagda enligt stadga och reglemente att göra, bland dessa är att leda sektionens verksamhet, kalla till sektionsmöte varje läsperiod samt att fungera som sektionsmötets ställföreträdare. Utöver detta är det ganska öppet för vad man vill jobba med, dock kan man behöva anpassa arbetet efter vad situationen kräver, som styrelse får/behöver man ofta jobba mycket mot skolan eller kåren centralt. Under året 19/20 så har vi utöver det operativa arbetet också arbetat med frågor såsom en ny sektionslokal på lindholmen, att få till en kurator på campus, digitalisering av bokföringen och mycket mer. Det allra viktigaste vi gör som genomsyrar allt arbete är att skapa medlemsnytta för alla på sektionen. Nedan följer lite beskrivningar av de olika posterna i styrIT.

Ordförande
Som ordförande i styrIT är ditt ansvar inte bara att leda gruppen men också att representera sektionen och dess medlemmar. Du har dessutom tillsammans med kassören det yttersta ansvaret för hela sektionens verksamhet och ekonomi.

Att leda gruppen innebär att se till så de andra kan arbete och mår bra medans de gör det. Detta handlar ofta om att planera arbete och möten så att allas åsikter kan komma fram och att vara vaksam på vad som funkar samt inte funkar i gruppen. Jag har under mitt år också hållit medarbetarsamtal med de andra i styrelsen för att utveckla mitt ledarskap och se till att alla andra i styrelsen få så goda möjligheter som möjligt att själva utvecklas.

Att representera sektionen betyder att du behöver vara lyhörd för olika åsikter och försöka sammanfatta dem för att på ett rättvist sätt representera vad sektionen vill på möten med kåren och högskolan. På mötena får du riktig möjlighet att påverka både högskolans och kårens verksamhet och på så vis möjlighet att driva frågor såsom kök till hubben och sektionslokal på Lindholmen. With great power comes great responsibility; det jag tycker har varit svårast under mitt år som sektionsordförande har varit att veta vad sektionen verkligen vill och vad som blir bäst för sektionen, som tur är har jag fått mycket hjälp från resten av styrelsen med detta.

Genom att vara sektionsordförande har jag fått vara med och påverka och ta beslut som förhoppningsvis kommer gynna sektionen många år framöver, jag har fått utveckla mitt ledarskap och testa gränserna för vad jag klarat av, skapat mig stora kontaktnät, och framförallt fått lära känna en helt fantastisk grupp med människor som satt i styrelsen med mig.

Om du är intresserad av att söka så får du gärna höra av dig så kan vi prata om frågor som du har och vad posten skulle innebära för dig.

Kassör
StyrITs kassör har hand om sektionens ekonomiska resurser. Man har också ansvar för sektionens bokföringssystem och för att lära ut detta tillsammans med kassörsarbetet generellt till kommittékassörer. Under året behöver man också stå till stöd åt kassörerna när de kommer upp kluriga situationer angående ekonomi.

Kassören behöver också hålla regelbunden koll på sektionens ekonomi samt lära sig lagar och regler kring ekonomi för att vara till hjälp under styrelse- & sektionsmöten.

Utöver det så är man också en vanlig styrelsemedlem och en stor del av tiden går till att göra vad man känner för precis som alla andra i styrelsen.

SAMO
Som SAMO i styrIT är ditt ansvar att representera sektionens åsikter kring arbetsmiljö och psykosocial hälsa. Du kommer jobba mycket med högskolan för att förbättra arbetsmiljön genom att gå på ronder, anmärka vad som är dåligt för arbetsmiljön samt ta upp förslag för hur den kan bli bättre. Det innebär också att prata med andra sektionsmedlemmar för att kunna få en bild av vart problemen med lokalerna finns och hur lokalerna skulle kunna vara bättre.

För att fortsätta med det psykosociala så innebär det att ha koll på hur människor mår. Arbetet är liknande arbetsmiljöarbetet, men innebär ibland att man får ta jobbiga samtal för att kunna hänvisa människor till vart de faktiskt kan få stöd och hjälp. Viktigt är att i slutändan så är alltid Programansvarig ytterst ansvarig och inte du personligen! Utöver programansvarig har man även en del kontakt med Sara Thornadtsson Chavarria som är Jämställdhets- och likabehandlingssamordnare på högskolan.

Det kommer finnas en del arbete som liknar snITs arbete då det ofta kan gå hand i hand att en kurs är dålig och därför mår de som läser den dåligt. Så det är viktigt att kommunicera med dem i såna lägen.

Slutligen så har du inte bara ditt styre och högskolan att förlita dig på för att bedriva projekt som förbättrar arbetsmiljön och det psykosociala. Utan kåren finns också, där kommer du ha mycket kontakt med den Sociala Enhetens ordförande och SU, utskottet för alla samos. SU är två gånger per läsperiod och är toppen för att utbyta idéer och få stöd då många problem och arbeten är gemensamma på alla sektioner. SU har absolut varit det roligaste med att vara SAMO!

Det viktigaste i SAMO arbetet är helt enkelt att lyssna på sektionsmedlemmar och ha mycket empati. Så att du kan göra din och andras röst hörd mot högskolan! Om det låter som något för dig så kan vi snacka mer!

Vice ordförande
Som Vice Ordförande är ditt arbete för det mesta väldigt fritt, men med två huvudområden att arbeta med: sektionens nöjesliv och ordförandemöten. Som nöjeslivsansvarig så brukar det ligga på VO att ha hand om frågor relaterat till detta. Vad de gäller kan variera ganska mycket från år till år men kan tex ha att göra med utvärderingen av nöjeslivet på sektionen så som i år (även om det blivit aningen fördröjt). Den andra delen är ordförandemötena. Ett ordförandemöte är ett möte som alla ordförandena på sektionen är kallade till och brukar behandla frågor som rör alla kommittéer/föreningar på IT.

En annan viktig uppgift är att vara din ordförande behjälplig när detta skulle behövas. Ibland är det lite att göra och då behövs det inte men ibland kan det bli mycket för din ordförande och det kan då vara trevligt att lasta av hen. Detta är förstås inte ett måste och i ert nya styrIT får ni såklart bestämma hur ni vill lägga upp det men det faller rend naturligt på VO om inget annat sagts.

Utöver detta är VO en väldigt fri post som har tid att ta på sig de uppgifter och projekt som faller en i smaken. Ta vara på det!

Sekreterare
Sekreterare är en i reglementet definierad post i styrIT som är ålagd ett fåtal saker såsom att föra protokoll vid styrelsemöten samt att se till att styrelse- och sektionsmötesprotokoll anslås enligt stadga. Utöver detta kan man precis som resten av styrelsen göra lite vad man vill eller vad som behövs. Under vårt år (och en del tidigare år) har sekreteraren även tagit på sig att göra mycket av det kringliggande arbetet för sektionsmötet såsom att utlysa mötet, skriva förslag på dagordningen samt att nominera sig själv till sektionsmötets sekreterare.

Ledamot
Som ledamot har man ingen bestämd arbetsuppgift. Rollen kan därmed tolkas ganska fritt, men under det senaste året har ledamöterna jobbat dels med att avlasta de andra posterna, och dels hjälpt till med uppgifter som inte faller under någon tydlig kategori. Utöver den direkt stöttande rollen finns också möjligheten att ta på sig och leda egna projekt inom styrIT då man inte har någon fast roll som äter all tid. Då posten blir lite vad man gör den till är det också den mest flexibla posten i tidsavseende.

Aspa FanbärerIT!

0 | | Permalänk | Skriven för FanbärerIT av

10576936_767810279949439_3028709148420218951_n

Hej!

Nu är det dags för aspning till FanbärerIT och vi är nyfikna på att veta vilka som är intresserade av att aspa. På grund av corona-situationen så kommer aspningen att se lite annorlunda ut än vanligt och vi kommer att kontakta er som är intresserade med mer information. Gå gärna med i kanalen #fanbärerit-aspar för att följa med i det senaste.

Så är du intresserad av att vara med och aspa FanbärerIT så ber vi dig att fylla i formuläret nedan.

https://forms.gle/JDtZEL2pfEqgdrWZ9

frITid aspning!

0 | | Permalänk | Skriven för frITid av

Tldr: Asp-kickoff för frITid 30/3! -Kom! -Beerpong turnering efter med BYOB! Håll också koll på #fritidaspning
aspschema

Hejsan!

Nu har det blivit dags för den bästa aspning-perioden i mannaminne! Det är frITid som står på menyn och vi börjar med en asp-kickoff nu nästa måndag från kl. 17:01. Vi kommer hålla i en presentation så ni kan få en lite bättre ide av vad det innebär att sitta i frITid. Efteråt kommer vi ha lite frågestund och sedan kommer vi avsluta med en beerpong turnering med BYOB!

frITid aspinfo:

 • [Taco/planering] kvällen onsdag LV2 där ni aspar kan hänga med oss samt kommer få planera ett helt eget fredagsarr! (LV3)
 • [Asparnas egna arr] Det som ni planerade på planeringskvällen kommer ni nu få utföra.
 • [Combat archery] En tävling av heder mellan två sektioner. Vi från IT kommer möta Data i sporten Combat Archery. Det kommer vara ett episkt tillfälle!
 • [Strobedodgeball] Det är bra att kunna se bollar som man ska undvika. Men tänk om framerate:en på din ögon dras ner till 3 FPS. Vad skulle du göra då?
 • [VinVolley] För att placera bollarna väl i volley krävs både koordination och koncentration. Dessa kan dock lätt tappas vid intag av vissa substanser. Får se hur länge ni klarar er!
 • [Bounce] Tänk dig att vara i en stor lager lokal i 2 timmar. Det är ganska tråkigt. Men Föreställ dig nu att allt golv i lokalen blev studsmattor! Verkar det inte mycket roligare nu!?!!
 • [Frisbeegolf] Lite av en slut-på-aspningen-kickoff där vi tar oss igenom Slottsskogens frisbeegolf bana och har det trevligt.

Mer detaljerad information kommer i slackkanalen #fritidaspning!

Kom det blir kul, men framförallt roligt!

FikIT aspning

0 | | Permalänk | Skriven för FikIT av

aspning
Känner du dig taggad på att sitta i ITs viktigaste förening eller är du bara en människa som gillar fika? Kom isåfall på FikIT-aspning på tisdag!

Vi kommer vara i Grupprummet i Hubben och baka lite chokladbollar, lyssna på bra musik och såklart ÄTA FIKA.

Datum: 31/3 - Tisdag LV2
När:17:30 - 20:00
Var: Grupprummet

VIKTIGT: Med anledning av Coronaviruset kommer extra tvål köpas in (om inte alla affärer är slut) samt vi ser helst att du inte är där om du visar sjukdomssymtom.

FikIT Årsmöte!

0 | | Permalänk | Skriven för FikIT av

årsmöte
Den 2/4 klockan 17:30 i EG-3217 har FikIT årsmöte för alla sina medlemmar. Kom, ät fika och bli invald/välj in nästa årets styrelse!

Är man ännu inte medlem så kan man bli det via det här formuläret: https://forms.gle/EKid3Vs5pnfqHMJi8
Dagordningen för årsmötet hittar man här: https://bit.ly/2WBPPXm

Datum: 2/4 - Thursday LV2
When: 17:30 - 20:00
Where: EG-3217

VIKTIGT: Med anledning av Coronaviruset ser vi helst inte att du är där om du har sjukdomssymtom. Om du känner dig sjuk men gärna vill vara med på mötet hör av dig till fikit@chalmers.it så ser vi till att du kan delta på årsmötet på distans.

Volleyboll med frITid!

0 | | Permalänk | Skriven för frITid av

 • 27 mar, 15:30-17:30
 • Motionshallen i Chalmers Kårhus
 • Facebook
 • frITid

yuji
Pga Corona försöker vi spela sporter med så mycket distans mellan varandra som möjligt. Volleyboll var det första bästa i den listan och blir då vad vi spelar den här veckan. Det blir givetvis bastu och bad direkt efter passet!

Dag: Fredag 27/3
Tid: 15:30 - 17:30 med bastu och bad efter
Var: Motionshallen, Chalmers Kårhus

Det kommer bli kul, men framförallt roligt!

Försenad öppning av the CLOUD

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

På grund av rådande omständigheter kring covid-19 och distansstudier behöver vi tyvärr meddelat att öppningen av the CLOUD senareläggs.
Hoppas att ni har förståelse för beslutet.

Aspkickoff för snIT & styrIT

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

 • 23 mar, 17:31-21:00
 • Hubben 2.1
 • styrIT & snIT

styrit_snit_aspning_pr

Hej allihopa!

Den 23/3 är det aspkickoff för snIT och styrIT. Vi kommer att träffas i hubben och börja med information från de båda grupperna och efteråt kommer det vara mys med lite käk och gött häng.

Datum: 23/3
Tid: 17:31
Plats: Hubben 2.1

Gå med i våra aspkanaler på IT slacken!
#snitaspar
#styrit-aspning-20

Information om covid-19, coronaviruset (updated 22/3)

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Hej, som ni säkert vet är det mycket prat om corona just nu och chalmers, kåren centralt samt sektionen gör vad vi kan för att förhindra smittspridning.

Det du själv kan gör är att hålla god handhygien och stanna hemma ifall du har influensaliknande symptom (även om de är lindriga).

Det sprids också mycket missinformation om viruset så var källkritisk och håll ett öga på officella informationskällor såsom folkhälsomyndihetens hemsida

Om du blir sjuk

Om du misstänker att du blivit smittad av coronaviruset får du gärna meddela styrelsen via mail på styrit@chalmers.it (hela styrelsen), samo@chalmers.it (endast Baloo) eller ordf@chalmers.it (endast Gurgy) så att vi kan följa smittspridningen på sektionen. Vi kommer att hantera ditt mail anonymt och bara använda icke-identifierande information för att kunna förhindra vidare smittspridning på sektionen.

Om ni skulle bli sjuka, oavsett vad för sjukdom, glöm inte att det finns info från Chalmers om stöd ni kan få då. T.ex. Sjukpenning från försäkringskassan och lägre krav från CSN om ni sjukanmäler er hos dem.
Om ni känner er oroliga eller mår dåligt och behöver prata med någon finns Feelgood. Kom ihåg att allt är studierelaterat om det påverkar era studier!
Högskolan har mer info om studenthälsovård.

Åtgärder

Nedan kan du läsa om vad Chalmers gör för att förhindra smittspridning och hur det påverkar dig.

Högskolan

All undervisning under LP4 kommer att bedrivas på distans

Högskolan har en infosida om covid-19 som hålls uppdaterad med mer riktlinjer och information

Kåren

Även kåren han en infosida om covid-19 där man kan hitta aktuell information.

Sektionen

Sektionen ställer in alla större sektionsöverskridande arrangemang.
Utöver det rekommenderar styrelsen att alla arrangemang som inte nödvändiga för verksamhetens fortsatta existens ställs in tills vidare.

Vi följer noggrant händelseutvecklingen och kommer justera beslut efter behov.

Sektionsmötesprotokoll LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll för LP3 finns här.

Mötet i korthet

Motioner och propositioner

På mötet godkändes samtliga motioner och propositioner.

Revision

Den interna revisionen såg bra ut, NollKIT19 samt MRCIT19 och blev ansvarsbefriade.

Interpellationer

Inga interpellationer togs upp på mötet.

Verksomhetsplanering

Verksamhetsplan samt budget godkändes för NollKIT, P.R.I.T. samt sexIT.

Personval

Vi hade inval, och följande blev invalda.

 • digIT
  • William Albertsson - Ordförande
  • Li Rönning - Kassör
  • Rasmus Rosengren - Ledmot
  • Dino Pasalic - Ledamot
  • Joakim Anderlind - Ledamot
  • Pontus Lindblom - Ledamot
  • Erik Johnsson - Ledamot
 • ArmIT
  • Lenia Malki - Ordförande
  • Artin Abiri - Kassör
  • Johanna Wiberg - Sekreterare
  • Naomi Espinosa - Ledamot
  • Oscar Forsberg - Ledamot
  • Edenia Isaac - Ledamot
  • Viktoria Welzel - Ledamot
  • Johan Gottlander - Ledamot

Om du vill se en uppdelning av vad som tog tid på sektionsmötet: Tidsfördelning sektionsmöte

CM i Beachvolley!

0 | | Permalänk | Skriven för FikIT av

4R9A4676

Chalmers mästerskapen i Beachvolleyboll kommer hållas onsdagen den 25:e mars klockan 13:00-17:00 i Kviberg Beach Volley Center. Är du intresserad av att delta? Fyll sådana fall i formuläret här nedan innan den 21:e mars!
Ett lag får ha 4 till 7 medlemmar.

För mer information, vänligen se eventet:
https://www.facebook.com/events/2611609362444945/
frITid kommer täcka anmälningsavgiften för ett lag.

https://forms.gle/wakAAMyCgRsTwMef9
Om du har anmält dig men inte kan komma uppskattas det ifall du kontaktar någon av oss i frITid snarast. Formuläret är bindande.

Multiboll med frITid!

0 | | Permalänk | Skriven för frITid av

elgin-Blankwater-frisbee2-e1483613426801

Nu när tentorna närmar sig har man ofta mycket att tänka på och man måste välja en sak att fokusera på i taget. Vad passar då bättre än att du får en sport vald åt dig flera gånger om?

Nu har du chansen, Kom och spela multiboll med frITid!
Som vanligt blir det bastu och bad direkt efter multibollen!

Kom igen det blir kul, men framförallt roligt!

Uppdatering om kök

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Hej igen. Sedan sist har vi försökt komma i kontakt med fastighetsägaren för att undersöka samfinansiering av det tilltänkta köket. I den processen har vi dock kommit i kontakt med utbildningsområdet som nu har valt att inte tillåta några större ombyggnationer i Hubben (vilket ett kök skulle innebära). Deras anledningar är hårt kopplade till ekonomi i balans eftersom de tror att ombyggnationer kan leda till högre hyres/underhållsavgifter för dem och begränsar rörligheten i byggnaden. Vidare råder de oss att ta upp frågan igen om ett par år när saker har lugnat sig med ekonomi i balans.

Eftersom det är utbildningsområdet som står på hyresavtalet kan vi inte gå emot deras beslut och kommer därmed tills vidare att lägga ned arbetet med ett nytt kök till Hubben.

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till styrit@chalmers.it
Vi bjuder även in till att komma och prata med oss om frågan Tisdag LV1 17:15 i EG-3217

8-bIT: Do you got Rhythm?

0 | | Permalänk | Skriven för 8-bIT av

Nu är det äntligen dags för spelkväll med musiktema igen. Vi kommer att hålla en turnering i rhythm heaven och ha många andra musikspel att spela. Självklart kan du också spela våra andra spel. Hoppas att vi ses på tisdag, 2020-03-03!

skronks

Jobs at Opera

0 | | Permalänk | Skriven för ArmIT av

Opera Gothenburg has been specializing in exploring new domains and bringing new products to market in a fast-paced iterative environment. We spent the last two years building OPay, a successful payment product for the African market that quickly became the top mobile money and ride-hailing app in Nigeria. Come join us as we build the next big thing in the European fin-tech market.

https://jobs.opera.com/?&location=Gothenburg%2C%20SE&department=Fintech#positions

fb-students
fb-superheroes

Nyhetsbrev

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Hej sektionen!

Som vanligt har det hänt massor sedan sist men vi börjar med de bra nyheterna.

Den nya sektionslokalen på Lindholmen kommer att öppna LV1, alltså 23:e mars. Den heter The CLOUD och kommer att vara utrustad med helt nya möbler samt kaffekokare för att tillgodose behoven på Lindholmen. Om ni har några förslag till lokalen kan ni gärna höra av er till ordf@chalmers.it. Information om exakt plats kommer på öppningsdagen.

Något som inte berör sektionen men högskolan och därmed era studier är chalmers projekt "ekonomi i balans". Den korta versionen är att chalmers behöver spara in massa pengar och nu letar efter sätt att göra så. Det här kan leda till lite förändringar som exempelvis ett större intag på IT nästa år. Enligt programledningen finns det dock ingen risk att varken kurser eller program som berör oss läggs ned eller får större förändringar.

Det finns i dagsläget ett förslag om att utöka IT-programmet så att vi möts av ungefär 150 nollan på götaplatsen istället för 120 som idag. Inget är ännu bestämt kring det här förslaget men vi deltar aktivt i riskanalysarbetet för att se till att högskolan kan fatta ett informerat beslut.

Sist men inte minst har vi också lite nyheter om köket i hubben. Vi har nu fått ett okej från fastighetsägaren och en offert. Dessvärre är kostnaden för det nya köket ungefär 1.1 miljon och högskolan kan inte tänka sig att samfinansiera byggnationen på grund av "ekonomi i balans". Vi känner därmed inte att det är försvarbart att spendera så mycket av sektionens pengar på ett kök när vi inte äger fastigheten och sektionslokalen sannolikt kommer behöva förändras inom en snar framtid för att kunna inhysa fler teknologer. En möjlighet som kvarstår är dock att samfinansiera med fastighetsägaren, något vi just nu undersöker.

Det var allt för den här gången. Om ni har några frågor eller funderingar kan ni som vanlig höra av er till styrit@chalmers.it.

P.S. kom till sektionsmötet imorgon (Torsdag 27:e Februari)

Yoga med frITid!

0 | | Permalänk | Skriven för frITid av

yoga

Den här fredagen kommer inte vara som alla andra. Under tiden som vi brukar svettas och arbeta kommer vi nu istället utföra ett avslappnande pass med yoga. Alla är såklart välkomna nybörjare som vana yogautövare. Om det är relevant för dig kan vi även nämna att yoga kommer följa vinyasa-stilen.

Datum: 28/2 fredag LV6
Tid: 15:50 - 16:50
Plats: Fysiken Gibraltargatan Sal E

Vi kommer gå från hubben 15:20. Om du går dit själv får du gärna meddela oss via Facebook, mail eller slack.

Vi har begränsat med platser så anmäl er så snart ni kan i formuläret nedan:
https://forms.gle/zowT7qyZhWVjRJB6A

Kom igen det blir kul, men framförallt roligt!

Counter-Strike CM!

0 | | Permalänk | Skriven för LaggIT av

CounterStrikePosterxcf_v3
Nu i vår kommer LaggIT att arrangera CM i Counter-Strike!
Turneringen kommer att gå av stapel mellan 23 mars och 3 april.

Alla är välkomna att registrera ett lag för turneringen, oavsett om man är nybörjare eller proffs. Det enda kravet är att minst tre av medlemmarna i laget är Chalmerister.

Första pris är fem biljetter till Dreamhacks sommar LAN till ett värde av 5000 kr!

Många av matcherna kommer att streamas på Twitch med live casting. Här hittar ni våran twitch kanal:
https://www.twitch.tv/laggit_cth/.
Vi kommer göra inlägg i detta facebook evenemang innan vi börjar sända.

Alla matcher kommer att spelas online så inget behov av att kånka med sig datorn i regnet. För att det inte ska förekomma något fusk så kommer vi ha krav på att alla deltagare installerar antifusk mjukvara samt spelar in demos efter varje match som man sedan skickar till oss. Allt för att det ska bli så rättvist som möjligt.

Alla matcher kommer vara single elimination, så inget behov av att spela massa gruppspelsmatcher. I början kommer alla matcher vara bäst av ett men de sista matcherna kommer vara bäst av tre.

Sista anmälningsdag är 15 mars så tveka inte att anmäla er ifall ni vill vara med!
https://forms.gle/H7uUzmAiABXX4fkc6

Fettisdagen

0 | | Permalänk | Skriven för P.R.I.T. av

semla

P.R.I.T. högtidhåller fettisdagen med att sälja semlor. Försäljningen pågår under lunchen den 25/2 i Hubben 2.1. Semlorna kostar 20 kr st och vi tar kortbetalning.

Kod och vin med digIT

0 | | Permalänk | Skriven för digIT av

 • 6 mar, 17:01-22:59
 • Hubben 2.1
 • digIT

kodovin
(Affischcred går till Joakim "Yoda" Anderlind)
Hej och hopp alla!
Det är dags för digIT19s sista kod och vin, ett sista tillfälle att få uppleva Balmers Peak med oss och fixa de kodproblem som man har skjutit upp. På 6/3 kan man komma in i Hubben för att få hjälp eller hjälpa oss med kodproblem, samtidigt som du kan lära dig något nytt eller bara njuta av stämningen med din favoritdryck i handen :)

TL;DR
Kod & Vin
VAR: Hubben 2.1
NÄR: 17:01 6/3
OBS
B.Y.O.B gäller

Sektionsmöteshandlingar LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP3

På torsdag är det sektionsmöte och här kommer handlingarna för mötet.
Mötesinfo:
Tid: kl 17:30, mat kommer att serveras under mötet (ca 19).
Plats: HA4
Slack: #sektionsmöte
Matanmälan: Stänger imorgon kväll (23/02)! Matanmälan

Dagordning

På mötet kommer det vara inval till ArmIT och digIT, det kommer tas upp 1 motion, 3 propositioner samt en fråga om dateITs budget. Även revisionsberättelse samt en rapport från personuppgiftsombuden kommer presenteras.

Den preliminära dagordningen finns i sin helhet här.

Valberedningens nomineringar

Finns här.

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem (senast 3 läsdagar innan mötet) .

Propositioner

Interpellationer

En fråga man vill att styrIT ska svara på.

 • Inga inkomna

Verksamhetsplaner

Budgetar

Verksamhetsrapporter

Granskningsrapport av personuppgiftsombuden

Finns här

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.
Verksamhetsberättelse

Ekonomiska Berättelser

Revisionsberättelse

 • Kommer läggas upp på chalmers.it senast 3 läsdagar innan mötet.

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.