Sektionsmöteshandlingar LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP4
Snart sektionsmöte! Här har ni mötets dokument inför tisdag.
Tid: 8:e maj, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.00.
Plats: HC4
IRC och Slack: #sektionsmöte

Uppdaterad 2018-05-08

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsplaner och rapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sen förra mötet. Verksamhetsplaner beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.
ArmIT – verksamhetsrapport
digIT – verksamhetsrapport
FanbärerIT – verksamhetsrapport
frITid – verksamhetsrapport
MRCIT – verksamhetsrapport
NollKIT – verksamhetsrapport
P.R.I.T. – verksamhetsrapport
sexIT – verksamhetsrapport
snIT – verksamhetsrapport
StyrIT – verksamhetsrapport

ArmIT verksamhetsplan
ArmIT budget

digIT verksamhetsplan
digIT budget

MRCIT verksamhetsplan
MRCIT budget

StyrIT preliminär verksamhetsplan
StyrIT preliminär budget

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.
Ej inkommet.

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås framför propositionen.
Proposition om verksamhetsår
Proposition om ansvar för sångbok
Proposition om ansvar för pin och frackband

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.
Revisionsberättelse 2018-05-08

Verksamhetsberättelse StyrIT 14/15
Ekonomiskt resultat StyrIT 14/15

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Övrigt
Valberedningens nomineringar
Granskning av Datahantering LP4 2018

Sektionsmöte LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Fjärde och sista ordinarie sektionsmötet för verksamhetsåret 17/18 inträffar den 8:e maj klockan 18:15 i HC4. Välkomna!

Den preliminära dagordningen finner ni här: Dagordning

Önskas mat? Ni gör anmälan för det här (OBS! Matanmälan stänger torsdag 3/5 kl 23.59)
https://goo.gl/forms/DGz4IwWp7g5HuNUk1

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv (Sektion\Dokument) - detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Handbok

Motioner som ni vill lyfta skickas in till StyrIT (styrit@chalmers.it) minst 7 läsdagar innan mötet (alltså senast 25/4). Kontakta StyrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebook-event

Välkomna!

Sektionsmöte LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Tredje ordinarie sektionsmötet för verksamhetsåret 17/18 inträffar den 22:e februari klockan 18:15 i HA4. Välkomna!

Den preliminära dagordningen finner ni här: Dagordning

Önskas mat? Ni gör anmälan för det här (OBS! Matanmälan stänger söndag 18/2 kl 23.59)
https://goo.gl/forms/BxhQZNZ1YWGwwS4F2

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv (Sektion\Dokument) - detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Handbok

Motioner som ni vill lyfta skickas in till StyrIT minst 7 läsdagar innan mötet (till adress: styrit@chalmers.it). Kontakta StyrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1513906215383346/
Välkomna!