Handlingar till extrainsatt sektionsmöte LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på onsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 28 november, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HA1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning

På detta möte kommer framförallt tre saker gås igenom:

  • Ändringar i stadga och reglemente
  • Ansvarsbefrielse av kommittéerna från förra året
  • Extrainval för valberedningen

Dagordning finns här. (Uppdaterad 28 november med meddelande från digIT och drawIT.)

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Motioner om rättelse i stadga och reglemente angående firmateckning (Andra gången detta förslag på stadgaändring tas upp.)

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner.
* Ändring av ekonomisk policy
* Diverse förtydliganden i stadga och reglemente
* Påstigning för kommittéer (Uppdaterad med förtydligande om yrkandet 28 november.)
* Flytta valberedningens inval till LP4
* Ta bort myndighetskrav för ansvarsposter - exklusive styrIT
* Talman - Antal och framförhållning
* Minska kravet på minsta antal ledamöter för digIT
* När räkenskaper och handlingar ska vara revisorer tillhanda

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete.

Revisionsberättelse

Länk till berättelsen. Upplagd på chalmers.it 27 november.

Verksamhetsberättelser

Ekonomisk redovisning

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

EuroPride Parade med Chalmers Studentkår

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

I år är Sverige utvalda till att arrangera EuroPride! En internationell pridefestival som 14-19 augusti kommer
till Göteborg med folk från alla världens hörn. Detta innebär att regnbågsparaden kommer vara ännu större
och mer färgglad än tidigare. Paraden kommer avgå den 18 augusti och vi i JämK har självklart anmält ett
ekipage för hela Chalmers Studentkår. Vi uppmuntrar nu alla som kan till att delta!

Mer information om årets EuroPride hittar ni på https://westpride.se

Vi behöver veta på ett ungefär hur många som vill vara med och har därför skapat ett facebookevent
"EuroPride Parade med Chalmers Studentkår" som ni finner under länken
https://www.facebook.com/events/212344449394288. Där kan ni klicka i om ni kommer och ställa
eventuella frågor ni har, samt är det där vi kommer publicera löpande information om eventet. Det går även
maila frågor till oss på info@jamk.chs.chalmers.se och få information om paraden via vår hemsida.

Hoppas att vi ses där! Ni är alla viktiga i normaliseringen av ett jämlikt samhälle och tillsammans gör vi
skillnad. Så häng på och sprid eventet vidare!

Färgglada Hälsningar,
JämK