Sektionsmöte LP4

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då är det dags för sektionsmöte igen, det inträffar 11:e maj klockan 18:15 och kommer vara i HC4. Välkomna!

Vi kommmer bland annat välja in folk till talman, styrIT 17/18, snIT 17/18, frITid 17/18 och FanbärerIT 17/18. Vi kommer också gå igenom två propositioner samt diskutera en preliminär budget och verksamhetsplan för den nya styrelsen.

Den preliminära dagordningen finner ni här.
Önskas mat? ArmIT och digIT löser! Ni gör anmälan för det här: Matanmälan

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv - detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Sektionsmöteshandbok.

Motioner som ni vill lyfta skickas in till styrIT minst 7 läsdagar (tisdag 2:e maj) innan mötet (till adress: styrit@chalmers.it). Kontakta styrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebookevent

Välkomna!

Kandidatmiddagen 2017-05-13

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Hej alla ni som läser kandidaten!

Nu är det dags för att anmäla sig till årets kandidatmiddag!

Men vad är kandidatmiddagen:
Kandidatmiddagen är en fin middag där vi firar att vi snart tar kandidatexamen. Dessutom finns masterrepresentanter på plats för att ge tips och råd inför det kommande åren om vilka valbara kurser som kan vara intressanta från de olika programmen. På plats finns även företagspresentanter för att prata om framtiden efter examen. Under kvällen kommer det erbjudas mängder av möjligheter att mingla med dessa representanter.

Länk till anmälan:
https://goo.gl/forms/9XXj5S82m8EgRPPE2

Kom ihåg att man endast får gå på kandidatmiddagen en gång så om man planerar att avsluta sin kandidatutbildning nästa år och hellre vill gå då så borde man inte anmälda sig nu.

Notera att anmälan är bindande och om man inte kommer så kan man bli återbetalningsskyldig om man inte har en gilitig anledning annars är middagen är helt gratis.

Kandidatmiddagen i år äger rum på Isbolaget Donsö den 13:e maj. Mer information kommer till de anmälda närmre eventet men vi kommer lösa transport. Observera att du måste fylla i denna definitiva anmälan om du ämnar närvara.
Sista anmälningsdag är 30:e april.

Har du några frågor eller funderingar, kontakta arbetsgruppen på kandidatmiddagen@chalmers.it

Sektionsmöteshandlingar LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 23:e februari, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.00.
Plats: HC4
IRC och Slack: #sektionsmöte

Dagordning
Dagordning sektionsmöte LP3 2017

Verksamhetsplaner och rapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sen förra mötet. Verksamhetsplaner beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.
Fanbärerit verksamhetsrapport
frITid verksamhetsrapport
snIT verksamhetsrapport
StyrIT verksamhetsrapport
P.R.I.T. verksamhetsrapport
sexIT verksamhetsrapport
ArmIT verksamhetsrapport
NollKIT verksamhetsrapport
digIT verksamhetsrapport

P.R.I.T. 17 verksamhetsplan
P.R.I.T. 17 budget

sexIT 17 verksamhetsplan
sexIT 17 budget

NollKIT 17 verksamhetsplan
NollKIT 17 budget

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.
Motion om att lägga in intresseföreningen FikIT i IT-sektionens reglemente
StyrITs svar till motion om att lägga in intresseföreningen FikIT i IT-sektionens reglemente

Motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och sektionsfunktionärer
StyrITs svar till motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och sektionsfunktionärer

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte framför sin åsikt om dem.
Proposition om åligganden för sektionsstyrelsens kassör
Proposition om ArmITs sekreterare
Proposition om Fyllnadsval
Proposition om att införa kandidatmiddagen i reglementet
Propositon om Sektionsfunktionärer

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.
Revisionsberättelse 2017-02-23

P.R.I.T. 16 Verksamhetsberättelse
P.R.I.T. 16 Ekonomiskt resultat

sexIT 16 Verksamhetsberättelse
sexIT 16 Ekonomiskt resultat

snIT 15/16 Verksamhetsberättelse

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.
Bilaga: FikITs stadga

Övrigt
Valberedningens nomineringar

Sektionsmöte LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Uppdatering 2017-02-09 12:20, Val av inspektor lagts till i dagordningen.
Då är det dags för sektionsmöte igen, det inträffar 23:e februari klockan 18:15 och kommer vara i HC4. Välkomna!

Vi kommer bland annat välja in digIT 17 och ArmIT 17/18. Utöver detta skall det väljas in medlemmar till den nya mottagningskommittén (MRCIT) för våra masterstudenter.

Den preliminära dagordningen finner ni här.
Önskas mat? NollKIT och frITid löser! Ni gör anmälan för det här: Matanmälan

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv - detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Sektionsmöteshandbok.

Motioner som ni vill lyfta skickas in till styrIT minst 7 läsdagar (tisdag 14/2) innan mötet (till adress: styrit@chalmers.it). Kontakta styrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebookevent

Välkomna!

Sektionsmöteshandlingar LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Updaterad 10:15, 6:e december: lagt till LaggITs stadga bland bilagorna.
Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 8:e december, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.00.
Plats: HB2
IRC och Slack: #sektionsmöte

Dagordning
Dagordning sektionsmöte LP2 2016

Verksamhetsplaner och rapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sen förra mötet. Verksamhetsplaner beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår. Inga verksamhetsplaner pressenteras detta möte.
FanbärerIT – verksamhetsrapport
frITid – verksamhetsrapport
snIT – verksamhetsrapport
StyrIT – verksamhetsrapport
P.R.I.T. – verksamhetsrapport
SEXIT – verksamhetsrapport
ArmIT – verksamhetsrapport
NollKIT – verksamhetsrapport
digIT – verksamhetsrapport

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.
Motion om ekonomisk avlastning snIT
StyrITs svar på Motion om ekonomisk avlastning snIT

Motion om tillsättning av studentnytta i ArmITs budget
StyrITs svar på Motion om tillsättning av studentnytta i ArmITs budget

Motion om införandet av almumnimiddag
StyrITs svar på Motion om införandet av almumnimiddag

Motion om att lägga in intresseföreningen LaggIT i IT-sektionens reglemente
StyrIT svar på Motion om att lägga in intresseföreningen LaggIT i IT-sektionens reglemente

Motion om utökad sammansättning av ArmITs verksamhet
StyrITs svar på Motion om utökad sammansättning av ArmITs verksamhet

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte framför sin åsikt om dem.
Proposition om att införa en Master Reception Committee på IT
Proposition om Lokalpolicy
Proposition om uppdatering av Ekonomiska policyn

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.
Revisionsberättelse 2016-12-08

Verksamhetsberättelse FanbärerIT 15/16

Verksamhetsberättelse frITid 15/16
Ekonomiskt resultat frITid 15/16

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.
Bilaga till Motion om införande av alumnimiddag
Bilaga: uppdaterad ekonomisk policy
Bilaga: uppdaterad lokalpolicy
Bilaga: LaggITs Stadga

Övrigt
Valberedningens nomineringar

Sektionsmöte LP2

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Andra ordinarie sektionsmötet för verksamhetsåret 16/17, det inträffar 8:e december klockan 18:15 och kommer vara i HB2. Välkomna!

Vi kommer bland annat välja in nya P.R.I.T., sexIT och NollKIT. Den preliminära dagordningen hittar ni här.

Önskas mat? DrawIT, 8-bit och HookIT löser! Ni gör anmälan för det här.

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv – detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Sektionsmöteshandbok.

Motioner som ni vill lyfta skickas in till styrIT minst 7 läsdagar (tisdag 29/11) innan mötet (till adress: styrit@chalmers.it). Kontakta styrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebookevent

Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

SektionsmoteLP1
==[ENG BELOW]==
Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.

Tid: 6:e Oktober, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HB2
IRC: #sektionsmöte
Mattermost: #sektionsmöte

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsrapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sedan förra ordinare sektionsmöte.

ArmIT - verksamhetsrapport
digIT - verksamhetsrapport
FanbärerIT - verksamhetsrapport
frITid - verksamhetsrapport
NollKIT - verksamhetsrapport
P.R.I.T. - verksamhetsrapport
sexIT - verksamhetsrapport
snIT- verksamhetsrapport
StyrIT - verksamhetsrapport

Verksamhetsplaner och budgetar
Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

ArmIT - verksamhetsplan och budget
FanbärerIT - verksamhetsplan
FanbärerIT - budget
frITid - verksamhetsplan
frITid - budget
snIT - verksamhetsplan
StyrIT - verksamhetsplan
StyrIT - budget

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Motion om ekonomisk avlastning, FanbärerIT
StyrITs svar på Motion om ekonomisk avlastning, FanbärerIT
Motion om ekonomisk avlastning, snIT
StyrITs svar på Motion om ekonomisk avlastning, snIT
Motion om uppdatering av snITs åligganden i reglementet
StyrITs svar på Motion om uppdatering av snITs åligganden i reglementet

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte har något ytterligare svar för dem.

Proposition om att införa Talman på sektionen
Proposition om att införa VoteIT i reglementet

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.
Revisionberättelse

frITid 15/16 - verksamhetsberättelse samt ekonomisk översikt
ArmIT 15/16 - verksamhetsberättelse
ArmIT 15/16 - ekonomisk översikt
StyrIT 15/16 - verksamhetsberättelse
Det saknas ekonomisk översikt ifrån StyrIT 15/16.
Det saknas verksamhetsberättelse från snIT 15/16 samt från FanbärerIT 15/16

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.
Ändringar i reglemente för proposition om talman
Ändringar i stadga för proposition om talman

==[ENG]==
This post contains all documents pertaining to the student division meeting later this week, the 6th of October, 18.15. This meeting will be held in Swedish. If you are unable to read Swedish and want a summary of any of these documents, please contact the student division board StyrIT by mail at styrit@chalmers.it.

Summary of meeting agenda

Sektionsmöte LP1

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

sektmote-2016-10-06
[English below]
Första ordinarie sektionsmötet för verksamhetsåret 16/17, det inträffar 6:e oktober klockan 18:15 och kommer vara i HB2. Välkomna!

Vi kommer bland annat välja in en ny valberedning till sektionen samt nya revisorer.
Den preliminära dagordningen finner ni här: Dagordning

Önskas mat? FanbärerIT och sexIT löser! Ni gör anmälan för det här: Matanmälan

Om ni vill friska upp minnet vad gäller sektionsmötet rekommenderar vi en läsning av handboken. Något för de vågade: StyrIT rekommenderar att ni också bekantar er med stadgan och reglementet, som finns på sidans dokumentarkiv (Sektion\Dokument) - detta är särskilt relevant för de som är intresserade av att söka en kommitté. Handboken finner ni å andra sidan här: Sektionsmöteshandbok.

Motioner som ni vill lyfta skickas in till styrIT minst 7 läsdagar (tisdag 27/9) innan mötet (till adress: styrit@chalmers.it). Kontakta styrIT om ni har frågor.

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Därför ser vi gärna att just du närvarar för att säga ditt om hur du vill att sektionen ska utvecklas, såväl studiemässigt som socialt.

Facebookevent

Välkomna!

==[ENGLISH]==

StyrIT welcomes you to the Student Division Meeting!

The meeting will start at 18:15 in HB2 October 6th. All members of the IT division are welcome to participate, speak and vote. If you want to attend and/or lift motions and are not fluent in Swedish, please contact StyrIT at masteransvarig@chalmers.it.

A summary of the meeting agenda can be found here: Meeting Agenda

Welcome!

Mattermostlänk samt möteshandlingar

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

sektmote

[Svenska nedanför]
Hello freshmen! StyrIT invites you to this years Welcoming weeks meeting which is an event to teach you how the student division meeting of IT work.

This is not a decision-making meeting but rather an event for the freshmen of the IT student division. The meeting will be held in swedish.

The preliminary agenda:
Preliminär_dagordning

The motion from HookIT (in swedish):
Motion om ArmITs plundrande
StyrIT's statement (in swedish):
StyrITs svar på Motion om ArmITs plundrande

During the meeting you can try our new communication platform mattermost, which is an open source version of slack. If you want to join us, use this the following link:
Mattermost invite
Facebook event

Hej nollan och phaddrar, StyrIT bjuder in till årets mottagningsmöte som är ett arrangemang som är till för att visa hur ett sektionsmöte går till. Sektionsmötet är IT-sektionens högst beslutande organ och det är där beslut fattas som påverkar sektionen. Sektionsmötet beslutar bl.a. om sektionens olika policies och det är även på sektionsmötet som personinval till sektionens kommittéer och organ sker.

Detta är inte ett beslutfattande möte utan är ett arrangemang för nollan och phaddrar. Äldre studenter är också välkomna om de vill delta. Den phaddergrupp som har flest deltagande nollan kommer vinna en tårta som kommer serveras senare under mottagningen.

Den preliminära dagordningen:
Preliminär_dagordning

Motionen från HookIT
Motion om ArmITs plundrande
StyrITs svar på motionen:
StyrITs svar på Motion om ArmITs plundrande

Under mötet kommer vi att använda den nya kommunikationsplattformen mattermost, som är en open source variant av slack. Om du vill chatta med oss så använda följande länk:
Mattermostinbjudan
Facebookevent

Mottagningsmöte 23 augusti kl 16:00

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

sektmote

[Svenska nedanför]
Hello freshmen! StyrIT invites you to this years Welcoming weeks meeting which is an event to teach you how the student division meeting of IT work.

This is not a decision-making meeting but rather an event for the freshmen of the IT student division. The meeting will be held in swedish.

The preliminary agenda:
Preliminär_dagordning

If you want food after the meeting, P.R.I.T. and snIT will provide it for you if you submit your name and food preferences via this link:
https://docs.google.com/forms/d/1PXLOQEb7qmr9jbSQbl2uum85dlICGa5teBlPli_K7PY

Hej nollan och phaddrar, StyrIT bjuder in till årets mottagningsmöte som är ett arrangemang som är till för att visa hur ett sektionsmöte går till. Sektionsmötet är IT-sektionens högst beslutande organ och det är där beslut fattas som påverkar sektionen. Sektionsmötet beslutar bl.a. om sektionens olika policies och det är även på sektionsmötet som personinval till sektionens kommittéer och organ sker.

Detta är inte ett beslutfattande möte utan är ett arrangemang för nollan och phaddrar. Äldre studenter är också välkomna om de vill delta. Den phaddergrupp som har flest deltagande nollan kommer vinna en tårta som kommer serveras senare under mottagningen.

Den preliminära dagordningen:
Preliminär_dagordning

Efter mötet så kommer snIT och P.R.I.T. bjuda på mat till de som varit på mötet, för att vi ska veta hur många som vill ha mat och eventuella matpreferenser så ber vi er anmäla er här:
https://docs.google.com/forms/d/1PXLOQEb7qmr9jbSQbl2uum85dlICGa5teBlPli_K7PY
Vi kommer behöva ha in anmälningarna så fort som möjligt så försök att anmäla er innan söndag kl 10:00.

ASP-LAN 2016

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

Facebook event-bild

 

Tl;dr LAN in Hubben Friday 12/2 at 18:30 to Sunday 14/2. Prices will be 30 SEK per ticket. Tickets are sold Wednesday 10/2 during lunch in Hubben 2.1.

ENG BELOW

Dags för AspLAN i Hubben 2.1 så kom och ta med din dator på en oförglömlig dejt! Det kommer arrangeras av modiga aspar och involverar datorer, läsk, godis och Internetuppkoppling! Lanet kommer äga rum från den 12 februari kl 18:30 till den 14 februari.

Biljettförsäljning kommer ske den 10/2 kl 12:01 i Hubben. Priser per biljett kommer vara 30kr. Ni får köpa flera biljetter per person men det kommer enbart finnas plats för 40 deltagare.

LAN-Taxi kommer erbjudas om efterfrågan finns. LAN-taxi innebär att vi kan hjälpa er att frakta er dator till lanet, mot en kostnad på 60 kr. Därför ber vi er svara på vårt formulär så vi vet om LAN-Taxi önskas eller ej. Vänligen fyll i det här formuläret: http://bit.ly/lantaxi

Så att ni inte glömmer viktiga saker såsom dator eller installationsskiva för Windows 95 så inkluderas här en packlista:
Dator, datorskärm, tangentbord, mus, hörlurar
Nätverkskabel 10m
Hygienartiklar såsom tandborste och tandkräm
Chill kläder

OBS: Sovsal finns ej och det är inte tillåtet att sova i Hubben! Hela evenemanget är alkoholfritt!

ENGLISH

Time for AspLAN in Hubben 2.1! Come and bring your computer for an unforgettable date! It will be organized by the brave aspirants and involves computers, sodas, candy and Internet connection! The LAN will take place from February 12, 6:30 PM to February 14.

Tickets are sold in Hubben 2.1 during lunch on February 10, starting at 12:01. The price per ticket is 30 SEK. You are allowed to buy tickets for your friends, but we have a maximum limit of 40 participants.

LAN-Taxi will be offered if there is a demand for it. This means that we will help you with getting your computer to the LAN for the price of 60 SEK. Therefore we ask you to answer our form so we know if enough people are interested in LAN-Taxi. Please fill in this form: http://bit.ly/lantaxi

Don't forget the essentials! (Like your computer or an installation disk for Windows 95). Here is a suggested packing list:
Computer, computer monitor, keyboard, mouse, headphones
Network cable, at least 10m
Hygiene items such as toothbrush and toothpaste
Comfy clothing

NOTE: The entire event is non-alcoholic. There is no sleeping area available at Chalmers, and it is strictly forbidden to sleep in Hubben! Plan accordingly.

Nu drar digIT's aspning igång!

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

aspning

Under läsperiod 3 så kommer digIT arrangera aspning, detta gör vi alla tisdagar fram tills sektionsmötet hålls.
Om en är intresserad av något utav följande så kan vi lova att aspningen kommer bli rolig:
Kommitéarbete, arbete i grupp, programmering, webutveckling, serverbygge- och drift, linux OS, breaka saker, laga saker, arrangera LAN, pizza, gött häng, och tisdagar.

OBS att ingen förkunskap krävs för att gå på aspningen. Det krävs inte heller några förkunskaper att sitta i digIT, endast en stor vilja att upptäcka och lära sig nya saker.

Första tillfället är det pizza (eller annan mat) på schemat följt av ett datorbygge, det brukar alltid bli spännde!

[ENGLISH]
During the third study period the digIT committee will have their aspiring period during every tuesday up until the Student Division Meeting. If you are interested in any of the following we promise an interesting time as an aspirant: Committee work, programming, web development, server development and maintenance, Linux, LAN, pizza and last but not least tuesdays.

Please note that no prerequisites are in place, the most valueable trait you can have as a aspirant is a drive and interest in learning more.

During the first occasion we will start by eating pizza (as is customary every tuesday) followed by letting aspirants have free hands in building computers from parts.

digIT anordnar den årliga git-föreläsningen

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

[EN below]

På tisdag den 15 December kl 18.00 i HA2 så anordnar digIT tillsammans med snIT den årliga git-föreläsningen. Om du går första året så rekommenderas det starkt att du går så du får känna på hur git fungerar.

Git är ett versionshanteringssystem som används hos företag och även i studierna på IT-programmet. Det är t.ex. obligatoriskt att använda sig av git i projektkursen som går för förstaårsstudenterna i LP4. Man har även nytta av att använda git under kursen Design och konstruktion av grafiska gränssnitt som går i LP3.

Vi kommer att gå igenom grunderna i git via både terminalen och Github Desktop, som är ettgrafiskt användargränssnitt för att enklare använda git. Sedan blir det en liten workshop för att alla ska få känna på hur det fungerar själva.

 

The coming Tuesday digIT and snIT will be giving the yearly lecture on the version control system git. The lecture will be held in Swedish but digIT will be there after the lecture and helping anyone interested in learning git.

git-föreläsning

Ny apsningsworkshop 4/5

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

[EN below]

Hej

Eftersom det dök upp alldeles för få aspiranter vid vårt förra asptillfälle så beslutade vi att ha ett nytt nu på måndag. Vi har mailat er som anmält er intresserade för snIT men om det finns några som ej anmält er intresserade än som vill vara med så är ni mer än välkomna. Återigen så tänker vi oss att vi möts i Hubben 2.1 kl 1730 för att sedan ta oss till ett grupprum. Vi skall bland annat kolla på en ny verksamhetsplan för nästa års snIT samt göra lite cases.

EN:

Tomorrow snIT will have a workshop directed to those who plan to apply to next year's snIT. We will take a look at next year's snIT's operational plan aswell as have a look at a few cases related to our work in snIT.

We will meet up at Hubben 2.1 at 17.30

// snIT

Vill du vara med och förbättra IT-programmet? Kom på snITs aspworkshop på torsdag !

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

På torsdag har snIT aspworkshop. Där kommer vi att diskutera hur den nuvarande nämnden arbetar och hur vi kan vidareutveckla detta. Vi kommer att skriva en preliminär verksamhetsplan samt gå igenom hur högskolan och kåren arbetar för en förbättrad studiesituation.

Vi ses i Hubben 2.1 klockan 17.30 och tar oss sedan gemensamt till ett grupprum.

snIT_logga

Studentrösten, viktig enkät!

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

Today we are holding studentrösten (The student voice) and therefore we want to reach as many students as possible! Currently we only have a questionnaire in swedish, primarly focused on campus Johanneberg. We will publish a questionnaire in english with more focus on campus Lindholmen as soon as possible.

Idag är det studentrösten och då vi vill komma åt så många studenter som möjligt har vi gjort en enkät som vi gärna ser att ni svarar på. Enkäten behandlar bland annat utanförskapsfrågor så därför är det extra viktigt att ni svarar.

Ni kan hitta enkäten här: http://goo.gl/forms/SWUEBRoF8n

Tack på förhand

/snIT and styrIT

Pluggkväll inför tentorna!

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

snIT bokar Hubben 2.1 på onsdag 17.00 för att uppmuntra till tentaplugg.
Vi kommer även att bjuda på mat och behöver därför veta hur många som är intresserade av något att äta.

Så fyll i formuläret:  http://goo.gl/forms/AieetkGFv7

 

snIT will be at Hubben 2.1  Wednesday evening 17.00 to encourage studying before the exams.

Do you want food? Fill out the form! http://goo.gl/forms/AieetkGFv7

Kursval

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

Hej

Glöm inte att imorgon (tisdag den 9:e) är sista dagen att välja kurser för vårterminen. (Gäller årskurs 2 och uppåt!)

Detta gör du genom att logga in på studentportalen, gå till "Min Startsida", sedan klickar du dig vidare till "Välj kurser".

mvh snIT!

 

Kursvalsinfo

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

Hej 2:or och 3:or!

Nu är det dags att välja kurser för nästa termin. Därför bjuder snIT in er till en lite kursvalsinfokväll där kursvalsmingel och snITtar står på menyn.

Går du i 3:an, 4:an eller 5:an är du också hjärtligt välkommen att hjälpa de yngre studenterna att välja de bästa kurserna!

Kursvalet måste vara gjort på studentportalen senast 9:e December.

mvh snIT

kursvalsinfo2

Studentrösten

0 | | Permalänk | Skriven för Legacy av

studentrost_logotyp_orginal

På torsdag är det dags för Studentrösten här på IT-programmet. Under lunchen kommer delar av snIT och styrIT stå i Hubben 2.1 och bjuda på lite godis och prata med studenter. Det kommer även finnas så kallade åsiktsplanscher där man kan skriva ned åsikter rörande ett flertal olika frågor. Planscherna kommer att sitta uppe under dagen så att vi kan få in så mycket åsikter som möjligt. Det ryktas dessutom att Kårledningen kommer förbi Hubben under lunchen om man vill byta några ord med dem.

** Vad är Studentrösten?**
Det är ett sätt att samla in och ta tillvara på studenternas åsikter på både sektionerna och centralt i kåren. Studentrösten är också ett sätt att visa hur du som medlem kan påverka, det ska vara enkelt att säga vad man tycker och lika enkelt att se effekten av det. Studentrösten är vår gemensamma påverkansröst.

mvh snIT genom Neon