Sökes: IT-student med intresse för jämställdhet och likabehandling, för arvoderat utredningsuppdrag

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

== Bakgrund ==

En aspekt av (o)jämställdhet som ofta diskuteras med avseende på utbildning är den upplevda frånvaron av representation av minoriteter i studiematerial, t.ex. kursböcker, föreläsningsanteckningar, övningsuppgifter osv. För att kunna åstadkomma verklig förändring av detta behövs först av allt konkret data över problemets omfattning och utbredning. IT-programmets ledning kommer därför under hösten att sjösätta ett utredningsprojekt med syfte att kartlägga hur jämställd representationen är i det material IT-studenter kommer i kontakt med, dvs för de kurser som tillhandahålls inom ramen för programmet. Till detta projekt söker vi nu (minst) en ansvarig utredare. (Om vi hittar precis rätt kandidater är det möjligt att vi anlitar fler än en.)

== Kvalifikationer ==

Du är student på IT-programmet, och har studerat minst ett år på programmet. Du har god studievana, och har möjlighet att lägga tid på detta projekt utöver de kurser du avser läsa under hösten. Du är självgående med driv, och har ett eget intresse för arbete med jämställdhet och likabehandling. Du har mycket god förmåga att effektivt gå igenom och sortera bland stora mängder material, samt att presentera resultat på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt.

== Ansökan ==

Stämmer ovanstående in på dig? Då vill vi gärna anställa dig! Skicka oss ett CV och ett personligt brev där du motiverar varför just du passar för uppdraget.

Ansökan skickas som epost till: niklas.broberg@chalmers.se
Deadline för ansökan: 12/8
Ev intervjuer: 13-17/8 (kan genomföras på distans)

Logga in för att kommentera
Alla nyheter