Sök jobb som SI-ledare

0 | | Permalänk | Skriven för snIT av

Här kommer ett meddelande från vår studievägledare, Jonathan Klingberg. Datumen stämmer inte, så är ni intresserade kan ni helt enkelt anmäla er ASAP:

Hej!

Är du intresserad av att vara SI-ledare till H18 och V19?

Blir du nyfiken på rubriken är du välkommen på en av två informationsträffar. Här får du både möjlighet till mer information om vad det innebär samt möjligheten till att ställa frågor. Så möt oss över en lunch-baguette (som vi bjuder på) antingen den 20/2 eller den 8/3 i Edit konferensrum 3364.

Anmäl dig på följande doodle-länk senast 19/2 kl 8:00:
https://doodle.com/poll/qzivuamzqtamz6mn

Vi söker SI-ledare för följande kurser:

  • Linjär algebra och geometri
  • Inledande matematisk analys
  • Matematisk analys, fortsättning

Vad är SI?

SI (Supplemental Instruction) är ett program som ska erbjuda ett komplement till undervisningen i kurser som bedöms som ganska svåra. Som SI-ledare ska du ha klarat den kurs du ska vara SI-ledare för. Du kommer att bli gruppledare och ska stimulera gruppen att diskutera och finna olika lösningar på olika problem inom ämnet. Det handlar om att klargöra, uppmuntra, se olika individer, få igång ett samarbete i en grupp och vara ett stöd för gruppen.

Läs mer på vår hemsida om att vara SI-ledare:

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/Supplemental%20Instruction%20-%20SI/Sidor/Vill%20du%20bli%20SI-ledare.aspx

Som SI-ledare kommer du få gå en utbildning i SI-metodiken under tre tillfällen, denna utbildning är förlagd på kvällstid vid följande tillfällen:

  • Tillfälle 1 – 11/4 17:00-20:30
  • Tillfälle 2 – 18/4 17:00-20:30
  • Tillfälle 3 – 23/4 17:00-20:30

Utbildningen, som är obligatorisk, innehåller både teori och övningar i mindre grupper där du får testa på att vara SI-ledare.

Under din SI-period kommer du att ingå i en grupp SI-ledare och få metodhandledning. Handledningen sker som lunchmöten en gång varannan vecka.

Vad får du:
Arvode
Erfarenhet och ett arbetsintyg från Chalmers som visar att du haft ett gruppledaruppdrag på högskolan.

Känner du dig intresserad av att få med dig en bra erfarenhet under din studietid?

Kom då till informationsträffen men har du frågor just nu? Skicka då dessa i ett mail till: joel.eriksson@chalmers.se

Väl mött!!

Logga in för att kommentera
Alla nyheter