Sektionsmöteshandlingar LP3

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Sektionsmöteshandlingar LP3
Snart sektionsmöte! Här har ni mötets dokument inför torsdag.
Tid: 22:e februari, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.00.
Plats: HA4
IRC och Slack: #sektionsmöte

Redigerad 22-02-2018

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsplaner och rapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sen förra mötet. Verksamhetsplaner beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

FanbärerIT – verksamhetsrapport
frITid – verksamhetsrapport
snIT – verksamhetsrapport
StyrIT – verksamhetsrapport
P.R.I.T. – verksamhetsrapport
sexIT – verksamhetsrapport
ArmIT – verksamhetsrapport
NollKIT – verksamhetsrapport
MRCIT – verksamhetsrapport
digIT – verksamhetsrapport

P.R.I.T. verksamhetsplan
P.R.I.T budget

sexIT verksamhetsplan
sexIT budget

NollKIT verksamhetsplan
NollKIT budget

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.
Motion om personuppgiftsombud

Motion om jämlikhetsförening EqualIT

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås framför propositionen.
Proposition om Data Controller

Proposition om Stadga ändring, andra läsning (edit)

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.
Revisionsberättelse 2018-02-22

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Övrigt
Valberedningens nomineringar

Logga in för att kommentera
Alla nyheter