Enkät om Chalmers Campus

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Vilka platser på Chalmers Campus tycker du om? Var finns dina favoritplatser och vilka platser behöver utvecklas?
Detta är några av frågorna som vi vill ha svar på i denna enkät för att få en bättre förståelse hur Chalmers campusområden upplevs och används av studenter, anställda och besökare.

Enkäten tar 5-10 min att svara på. Du kommer att bli ombedd att markera 5 typer av platser och dra stråk över en campuskarta. Det finns instruktioner på varje sida om hur dessa markeringar görs. Du kan välja vilket campus du vill svara på frågor om. Länk: https://app.maptionnaire.com/sv/5124/

Resultaten kommer att användas för att ge input till Campusutvecklingsprojekt, förmedlas till Chalmers Fastigheter och Akademiska Hus, och integreras i forskningsprojektet VirtualCities@chalmers. Bakom studien står forskare från Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik genom Liane Thuvander, liane.thuvander@chalmers.se.

Logga in för att kommentera
Alla nyheter