Aspschema för ArmIT

0 | | Permalink | Written for ArmIT by

Bättre sen än aldrig! Här kommer aspschemat för ArmIT 2020, om ni vill ha mer information om de evenemang som kommer rekommenderar vi att gå med i #aspaarmit2020.

28/1 : Aspkickoff med ArmIT
7/2 : Drömmen om DatE-IT
12/2 : Rundvandringssittning
24/2 : Aspavslutning

#aspaarmit2020-2

Sign in to add comment
All news