Klasscoacher för Universeums DigIt 2019

0 | | Permalink | Written for styrIT by

OBS! This message is only available in Swedish.

--- Meddelande från vår programansvarige Niklas Broberg ---

Hej IT-studenter!

Universeum söker klasscoacher till sitt skolprojekt DigIt (icke att förväxla med digIT). Universeum (http://www.universeum.se) är en officiell samarbetspartner till Chalmers och GU, och detta är en fantastisk möjlighet får er studenter att:

  • Få bidra till att fler grundskolestudenter får upp ögonen för hur kul IT är.
  • Få praktisk erfarenhet av att coacha i projekt. (Googles ”Project Oxygen” 2013 kom fram till att förmåga att coacha är den störst avgörande faktorn för framgång inom företaget.)
  • Få betalt för att göra något jättekul och lärorikt.

--- Från Universeum ---
DigIt är en tävling där elever i åk. 5-6 får arbeta med digitalisering och IT inom hälso- och sjukvård genom att hitta lösningar på verkliga problem som DigIts partnerföretag bidrar med.

Vi söker klasscoacher, studenter som brinner för IT och digitalisering och/eller hälso- och sjukvård, som vill och kan vara med i projektet som förebilder och inspiration till den yngre generationen. Jobbet som klasscoach motsvarar cirka 30 timmar under projektperioden [mars-maj/juni – min anm. /Niklas] och ger studenterna en unik merit i CV:t, en mindre ersättning [4000 kr – min anm. /Niklas], och en fantastisk möjlighet att påverka nästa generations studieval.

Bifogat hittar du annonsen för DigIt och du kan läsa mer om projektet på vår hemsida: https://www.universeum.se/skolprojekt/digit/


OBS! Notera att den bifogade postern nämner ”slutet av januari” för intervjuer. Universeum har dock haft svårt att nå ut och få in ansökningar (de behöver 15 i år, har fått in 4), så i detta skede kommer intervjuer göras löpande. Uppstart för projektet är dock 5 mars, så skicka in ansökan omedelbart! Ansökningar (som inte behöver innehålla något direkt avancerat) skickas till anna.havel@universeum.se.

Jag vill betona att detta är en möjlighet för samtliga studenter på IT-programmet, oavsett årskurs. Ni kan alla mer än tillräckligt för att kunna hantera rollen som klasscoach, förebild och inspiration! Så gör mig stolt nu, och anmäl ert intresse, så Universeum också får upp ögonen för hur fantastiskt IT-programmet är!

Med vänlig hälsning, Niklas (Programansvarig IT)

Poster klasscoach DigIt 2019

Sign in to add comment
All news