Sektionsmöteshandlingar LP1

0 | | Permalänk | Skriven för styrIT av

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.
Tid: 5:e Oktober, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.15.
Plats: HC1
Slack: #sektionsmöte

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsrapporter
Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sedan förra ordinare sektionsmöte.

ArmIT - verksamhetsrapport
digIT - verksamhetsrapport
FanbärerIT - verksamhetsrapport
frITid - verksamhetsrapport
NollKIT - verksamhetsrapport

P.R.I.T. - verksamhetsrapport
sexIT - verksamhetsrapport
snIT - verksamhetsrapport
StyrIT - verksamhetsrapport

Verksamhetsplaner och budgetar
Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

ArmIT - budget
ArmIT - verksamhetsplan

FanbärerIT - budget
FanbärerIT - verksamhetsplan

frITid - budget
frITid - verksamhetsplan

snIT - budget
snIT - verksamhetsplan

styrIT - budget
styrIT - verksamhetsplan

Motioner
Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Hedersmedlemsförslag
StyrITs motionssvar hedersmedlemsförslag

Motion om utökad sammansättning av P.R.I.T.s verksamhet
StyrITs motionssvar om utökad sammansättning av P.R.I.T.s verksamhet

Propositioner
Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte har något ytterligare svar för dem.

Proposition om ändring av Ekonomisk policy 7.2 Intern representation
Proposition om ändring av överlämningskostnad

Revision och ansvarsbefriande
Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.

Revisionsberättelse

Bilagor
Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Logga in för att kommentera
Alla nyheter