snIT

Studienämnd

Studienämndens uppdrag är att bevaka och påverka utbildningskvaliteten i samarbete med högskolan och studentkåren.

I praktiken innebär det att snIT:

Hjälper studenter att driva ärenden vid problem med kurser
Gå på slutmöten för kurser för att övervaka den kontinuerliga utvecklingen av kurser
För en kontinuerlig dialog med programledningen
Håller kontakt med studentkåren genom Utbildningsutskottet och möten med styrIT
Arrangerar studierelaterade events så som pluggkvällar och extra övningar
Dessutom delar snIT ut det Pedagogiska Priset i slutet av året till någon person eller grupp som gjort en särskild pedagogisk insats för studenterna. Priset delas ut under Finsittningen som arrangeras av SEXIT och snIT.

Kom till oss om du har problem med eller vill prata om något studierelaterat!

Default

Ordförande

Yuna

Default

Kassör

Allan